Rodinný dům ve Slivenci

Rodinný dům ve Slivenci
Základní koncept domu vychází z lokality. Pozemek je svažitý směrem k jihu a nachází se v nové zástavbě rodinných domů. Otvírá se odsud krásný výhled do krajiny směrem k Chuchli. Snahou bylo uspořádat stavbu tvarově a dispozičně tak, aby byl tento výhled podpořen. Dům představuje jakési kukátko nebo dalekohled položený směrem do otevřené krajiny. Typologicky připomíná domy na pobřeží s úzkými parcelami. Dynamika objektu je zdůrazněna téměř sedmimetrovou konzolou, nad níž se nachází hlavní obytný prostor, zabírající výšku přes dvě patra.
Velké okno obrácené k jihu umožňuje dobré prosvětlení a proslunění celého domu a je chráněno vnější hliníkovou žaluzií. Hlavní obytná část se nachází na úrovni vstupu do domu; ložnice jsou umístěny na spodní úrovni s přímou návazností na terén. V prostoru galerie je pracovna. V návaznosti na dům jsou situovány dvě terasy: západní navazuje na kuchyň, druhá se nachází pod konzolou a má vazbu na ložnice a zahradu.
Dům se vyznačuje netradiční konstrukcí. Nadzemní část domu nese ocelová příhradovina, která umožňuje velké vyložení konzoly; spodní patro s ložnicemi je betonové. Fasáda je sendvičová, obložená modřínovými palubkami v přírodním odstínu. Plot domu tvoří žulové kameny vkládané do zinkových konstrukčních sítí.
17 comments
add comment
Subject
Author
Date
...
Viktor Vlach
24.01.06 11:08
pistolka
Pavel Nasadil
24.01.06 11:56
...
Viktor Vlach
24.01.06 11:03
copyright na konzolu
Petr Šmídek
24.01.06 12:12
show all comments

more buildings from CMC architects, a.s.