Rodinný dům v Praze

Rodinný dům v Praze
Project:2007 - 2009
Completion:2009 - 2010
Area:1100 m2
Built Up Area:280 m2
Site Area:1004 m2
Built Up Space:4300 m3


Stavba rodinného domu citlivě využívá konfiguraci terénu pozemku a je skrytá do svahu. Plošné i výškové poměry odpovídají okolní zástavbě.
Navrhované dispoziční řešení plně respektuje požadavky investora - celý vnitřní prostor bude tvořit jednu bytovou jednotku s relaxačním zázemím pro pobyt jedné rodiny. Technologické zázemí domu je vytvořeno v suterénním prostoru, který je rozšířen pod garáží. Větší plochy zasklení objektu působí ve vztahu s okolím transparentně se snahou architekta o prolínání interiéru a exteriéru objektu. Zasazení objektu do svažitého terénu je provedeno tak, aby pozemek a jeho výškové členění důmyslně využívalo možnosti vstupu do objektu a naopak do exteriéru v různých výškových úrovních. Respektuje také dopravní napojení objektu na hlavní ulici.
Stavební řešením respektuje dispoziční, technologické a funkční nároky na nový objekt. Střed objektu protíná vertikální komunikace tvořená schodištěm půdorysného tvaru U a výtahem, který je do tohoto schodiště zasazen. Za tímto komunikačním prostorem je hlavní vertikální šachta pro rozvod technologií po objektu.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
...
Daniel John
15.03.12 02:03
show all comments

more buildings from ADR