Rodinný dům v Letech u Dobřichovic

Rodinný dům v Letech u Dobřichovic
Parcela pro novostavbu rodinného domu se nachází v intravilánu středočeské obce Lety u Dobřichovic. Její terén klesá jihovýchodním směrem a nabízí tak výhledy do údolí Berounky a na sousední lesík. To jsou hlavní aspekty formující uspořádání domu. Vstupní podlaží je rozděleno na dvě výškové úrovně v souladu s klesajícím terénem, tak aby dům nabízel přímý kontakt se zahradou bez výrazných výškových rozdílů. Na nižší úroveň je pak nasazeno druhé patro. V místech překryvu obou pater je těžiště obytného prostoru s převýšeným stropem a horním nasvětlením. Tato jednoduchá dispozice nabízí velkorysý spojitý prostor při zachování soukromí jednotlivých místností. Směrem do ulice je dům uzavřen nízkou hmotou pro parkování dvou vozů až na hranici pozemku. Šikmá atika volně vyrovnává výškové rozdíly mezi patry a zároveň dává domu dynamickou podobu.
Svislé konstrukce jsou zděné, sendvičové s minerální tepelnou izolací. Fasáda je z většiny tvořena provětrávaným obkladem z modřínových prken. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Nižší z plochých střech je pohledová a tak je osázena extenzivní zelení.
0 comments
add comment

more buildings from Ateliér Sféra