Administrativně výrobní budova firmy Bulldog Reklama

Administrativně výrobní budova firmy Bulldog Reklama
Architect: Ateliér Sféra
Address: Přetlucká 12, Strašnice, Prague, Czech Republic
Investor:Bulldog Reklama
Project:02/2009 - 01/2010
Completion:05/2010 - 08/2011
Area:380 m2
Built Up Area:160 m2
Site Area:710 m2
Built Up Space:1271 m3


Urbanistické a architektonické řešení

Stavba se nachází v Praze 10 – Strašnicích v ulici Přetlucká. Parcela úzká jako nudle, u frekventované silnice na pražské periferii, v podivné směsici rodinné zástavby, zahrádkářské kolonie a roztroušených paneláků. Nový objekt byl do místa zaset jako agresivní výhonek, otevírající debatu o formě výstavby v podobných lokalitách.

Řešení objektu je limitováno několika důležitými faktory, které dále podmiňují samotné architektonické řešení. Zejména velikostí pozemku a potřebou dodržení odstupových vzdáleností od sousedních pozemků a budov na nich.

Architektonicky se jedná o jednoduchou hmotu kvádru orientovanou podélně k ul.Přetlucké. Fasády jsou tvořeny kombinací povrchů omítek a obkladů z desek Cembrit. Hra fasády se stává pro dům klíčovou. Trojbarevné obkladové desky pokrývají v horní partii obnaženou stavbu jako závoj. Budova v šedé zástavbě na sebe upozorňuje stejně jako orientační cedule a bannery ve městě, které firma Bulldog vyrábí.

Dispoziční řešení
1.NP
vstupní podlaží objektu je ze severní a východní strany částečně zapuštěno v terénu. Hlavní vstup do objektu je orientovaný na západní fasádě, tedy nejblíže k samotnému vstupu na parcelu. Služební vstup (bezbariérový vstup) a vjezd do garáže jsou umístěny v ustoupené části jižní fasády. Toto podlaží dále obsahuje zádveří umístěné u hlavního vstupu do objektu, následuje místnost pro recepci (účetní), hala obsahující jedinou vertikální komunikaci – schodiště do 2.NP. Dále je zde umístěna WC přístupné z haly, garáž/polepovna automobilů, dílna, druhé WC přístupné z dílny, sklad dílny, zázemí s malým kuchyňským pultem, sprchou a výlevkou pro úklid, technická místnost, kde bude umístěn kotel a vodoměrná soustava.

2.NP
na schodiště vedoucí z prvního podlaží navazuje centrální chodba, která obsluhuje všechny místnosti umístěné v tomto podlaží. Při jižní straně chodby jsou umístěny oddělené toalety, kuchyňka, konferenční místnost, server, archiv a na obou koncích kancelář. Na severní straně je pak orientována většina kanceláří.
0 comments
add comment

more buildings from Ateliér Sféra