Rodinný dům v Lázních Bohdaneč

Rodinný dům v Lázních Bohdaneč
Architektonické a dispoziční řešení
Rodinný dům se nachází v Lázních Bohdanči v nové lokalitě „Podhaltýřský“. Jedná se o volně stojící nepodsklepený rodinný dům půdorysného tvaru nepravidelného a nepravoúhlého tvaru písmene L. Stavba kopíruje tvar pozemku s využitím minimálních odstupních vzdáleností od hranic, tak aby byl pozemek co nejefektivněji využit s přihlédnutím na rozlohu domu a užitnou hodnotu a soukromí v zahradě.
Navrhovaný objekt je kombinací dvou hmot. Střední, půdorysně lichoběžníková část domu je zastřešena sedlovou střechou a je opatřena kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou fasádní silikonovou omítkou v šedém odstínu. Okrajové části, na jedné straně obývací pokoj a pracovna a na straně druhé garáž a šatna jsou zastřešeny střechou plochou. Fasáda je v těchto částech provedena jako provětrávaná z desek Cembonit FDA tmavě šedé barvy formátovaných do tvaru nepravidelné mozaiky lepené na dřevěný rošt. Okenní otvory na objektu jsou voleny maximálně funkční, dodávající objektu nadstandardní prosvětlení a zároveň nadčasovost v architektonickém řešení. Objekt je náležitě prosluněn a i dispoziční řešení objektu je upraveno, aby vyhovovalo proslunění dle funkce místnosti a denní hodině. Veškerá francouzská okna jsou osazena předokenními žaluziemi.
Objekt se dělí na část denní – pobytovou, klidovou a garáž. První částí se rozumí vstupní prostory, kuchyň, obývací pokoj s jídelnou a pracovna. V klidové části domu jsou dětské pokoje, ložnice, koupelny a šatny. Ze všech obytných místností a koupelny je umožněn přímý vstup na terasu. Ložnice rodičů má samostatnou koupelnu a šatnu, druhá koupelna a WC jsou společné. Dřevěná terasa je tvořena "sběrným" chodníkem, lemujícím zahradní obvod domu a vyúsťuje na relaxační plochu z jedné strany krytou dekorativní gabionouvou stěnou, která vytváří pocit soukromí. Terasa je ve stejné výškové úrovni jako podlaha domu a travnatá plocha, tímto spolu s velkými francouzskými okny umocňuje propojení domu se zahradou.
Předzahrádka domu je do veřejného prostoru plně otevřená a doplňují ji pouze gabionové stěny, ve kterých jsou umístěny přípojkové pilířky. Okolí domu je tvořeno travnatými plochami, štěrkovými záhony s dřevinami, gabionovými stěnami a terasou z exotického dřeva.

Konstrukční, materiálové a technické řešení
Základovou konstrukci tvoří betonové pasy zděné ze ztraceného bednění. Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena z PVC folie tl. 1.5 mm kryté z obou stran netkanou textilií, Tato hydroizolační vrstva je uložena na vrchní vrstvě štěrkového násypu z jemného hutněného štěrku a kryta z vrchní strany podkladním betonem ztuženým sítí kari o tl. 120 mm. Tímto řešením nedošlo v průběhu výstavby k porušení hydroizolace.
Obvodové stěny jsou tvořeny dřevěnou rámovou konstrukcí z profilů 60/160 mm s osovou vzdáleností 625 mm.
Skladba obvodové stěny:
  • Kontaktní zateplovací systém z EPS 140 mm se silikonovou omítkou nebo provětrávaná fasáda z desek Cembonit FDA formátovaných do tvaru nepravidelné mozaiky lepené na dřevěný rošt s MW 100 mm
  • deska OSB3 tl. 12 mm
  • trámky 160/60 mm / MW 160 mm
  • parozábrana
  • deska OSB3
  • nezávislá SDK předstěna
Tato skladba s užitím nezávislé předstěny eliminuje výskyt prasklin.
Okna a dveře jsou plastová s izolačním trojsklem. Předokenní žaluzie jsou elektricky lokálně i centrálně ovládané. Na veškeré klempířské prvky byl užit předzvětralý titanzinek.
Vytápění objektu a ohřev TUV je pomocí plynového kotle o výkonu 12 kW s přípravou pro umístění solárních kolektorů, které budou užity zejména pro ohřev TUV. Jednotlivé místnosti jsou vytápěny podlahovým systémem vytápění a v koupelnách jsou doplněny otopné žebříky.
10 comments
add comment
Subject
Author
Date
Moc pěkná továrna
Ivo Vermousek
12.01.12 06:34
provozovna
Štěpán Z
12.01.12 11:30
Hrůza klepe kurníkem:)
Tomáš Holub
12.01.12 04:52
...
Daniel John
13.01.12 11:43
show all comments