Rodinný dům v Herinku

Rodinný dům v Herinku
Architect: Jan Roháč
Project:2006
Completion:2008
Area:369 m2
Site Area:934 m2
Built Up Space:1688 m3


Parcela se nachází na okraji obce Herink. Pozemek je mírně svažitý k západu, přímo sousedí s rybníkem. Rybník lemovaný po obvodě vzrostlými lipami dává této části obce jedinečný charakter. Dům je postaven na půdorysu  protáhlého obdélníku orientovaného delší osou východ-západ. Je dvoupodlažní s plochou střechou. Atika na východní straně je zvýšená a reaguje  tak na směr svažitosti terénu. Oplocení parcely tvoří kamenná zeď z neopracovaných pískovcových bloků. Garáž je integrována do zdi plotu, tvoří tak s plotem jeden kompaktní celek. Hladká světlá fasáda domu je v kontrastu s kamenným oplocením a se zahradou.
Vnitřní uspořádání: Dům je vnitřně tvořen dvěma samostatnými obytnými jednotkami. Vstup na parcelu je z jižní strany. Obytné jednotky se od sebe liší drobnými úpravami dispozice a členění okenních otvorů. Tyto odlišnosti logicky vycházejí z rozdílných podmínek umístění na parcele. Konkrétně západní polovina má velké  okno s výhledem na rybník. Východní polovina domu má naopak hlavní obývací místnost orientovánu na jihovýchodní nároží, kde je jako filtr mezi venkovním a vnitřním prostředím navržena zimní zahrada. V přízemí jsou dále jídelny, které jsou velkým oknem otevřené do intimního venkovního prostoru letní jídelny osluněné východním sluncem. Součástí prostoru jídelny je kuchyňský kout. V patře jsou ložnice. Na střeše je navržena pobytová terasa a solárium chráněné proti větru  ze tří stran  zvýšenou  atikou.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
otazka
Jakub Nakládal
02.04.10 10:49
orentace ke svetovym stranam
Ronn
10.04.10 10:55
show all comments

more buildings from Jan Roháč