Šatny a zázemí fotbalového hřiště TJ Jíloviště

Šatny a zázemí fotbalového hřiště TJ Jíloviště
Architect: Jan Roháč
Address: U hřiště, Jíloviště, Czech Republic
Investor:TJ Jíloviště
Project:2008
Completion:2011


Objekt je  přízemní dřevostavba o půdorysných rozměrech cca 9x25 m. Výška stavby je 3,5m. Zastřešení je plochou střechou s výrazným přesahem. Přesah tvoří  krytí venkovní tribuny. Stavba dvou stupňové venkovní tribuny využívá stávající terénní nerovnost.

Vnitřní dispozice je sestavena z prostorů čtyř šaten pro hráče navazující na dva prostory se sprchami  a wc. Samostatně je umístěna šatna  se sprchou pro řozhodčí. Ze šatny rozhodčího je oknem výhled na hrací plochu. Šatny hráčů jsou malými okny orientovány mimo hrací plochu. Dále jsou zde obsluhující prostory skladů materiálu a předmětů pro fungování sportu a pro údržbu hrací plochy. Velká klubovna s prosklením orientovaným na hrací plochu je vybavena stoly  z dubového dřeva a zelenými židlemi z plastu.

Konstrukce. Stavba je založena na železobetonové monolitické desce. Svislé nosné konstrukce tvoří kombinace dřevěných sloupků a nosných stěn ze systému Europanel.
Na sloupky respektive sendičové nosné panely je osazen dřevěný lepený průvlak. Na průvlak jsou osazeny dřevěné stropnice. V úrovni stropnic je provětrávaná vzduchová mezera střešního pláště. 
Výplně otvorů jsou okna a dveře s dřevěnými rámy.
Venkovní tribuna je železobetonová monolitická s dřevěnými sedáky.
Součástí projektu byla také úprava hrací plochy a instalace umělého osvětlení hrací plochy.
0 comments
add comment

more buildings from Jan Roháč