Rodinný dům s ordinací

Rodinný dům s ordinací
Architect: Martin Šaml
Completion:2012-13
Area:238 m2
Built Up Area:163 m2
Built Up Space:1106 m3


Rodinný dům s ordinací praktického lékaře stojí na okraji smíšené zástavby na svažitém pozemku ohraničeném z jedné strany listnatým lesem. Prostorové řešení vychází z požadavku klienta oddělit provoz lékařské ordinace a vlastního bydlení.
Hmota domu je složena ze dvou jednoduchých navzájem propojených hranolů – horizontálního, položeného souběžně s ulicí a vertikálního umístěného v zahradě. Dům má dvě podlaží, horní na úrovni ulice a spodní částečně zapuštěné ve svahu.
Lékařská ordinace je umístěna v horním podlaží a orientována směrem do veřejného prostoru ulice. Obytná část je posunuta o podlaží níž, otočena na jihozápad a otevřena do soukromého prostoru zahrady. Oba provozy tak mohou fungovat samostatně a mají oddělené vstupy.
Dům je zastřešen pultovou střechou s mírným sklonem a dvěma střešními světlíky. Světlík trojúhelníkovitého tvaru je umístěn nad ordinaci a druhý kruhový osvětluje vstupní halu rodinného domu.
Horní část domu včetně objemu v zahradě je pokryta dřevěným obkladem s neupraveným povrchem. Spodní podlaží je provedeno v bílé omítce. Podél ulice je vytvořena otevřená zpevněná plocha pro stání dvou automobilů pacientů.
Martin Šaml, 11.2014
0 comments
add comment

more buildings from Martin Šaml