Budova L TUL

Budova L TUL
Architect: Martin Šaml
Spolupráce:Bohumír Španihel (stavební řešení)
Address: Bendlova 7, Liberec, Czech Republic
Investor:Technická univerzita v Liberci
Project:2009-10
Completion:2010-13
Built Up Area:2346 m2
Built Up Space:59052 m3
foto: Aleš Jungmann
Nová budova L je součástí dostavby areálu Technické univerzity v Liberci a je sídlem Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Je určena pro řešení vědeckých a výzkumných úkolů a proto jsou zde soustředěny prostory lehkých a těžkých laboratoří. Nachází se v okrajové části města, na svažitém pozemku ze třech stran obklopeném listnatým lesem.

Koncept budovy je založen na kontrastu dvou materiálově odlišených částí – na jednoduchém betonovém hranolu, částečně zapuštěném ve svahu a nástavbě se dvěma podélnými křídly, obložené měděným plechem v přírodním odstínu. Křídla budovy mají rozdílný tvar, navazují svou orientací na stávající budovy univerzitního areálu a umožňují průhledy do zeleně. Severní stěna budovy je vykloněna od svislice proti svahu.

Budova L má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Ve spodní části budovy jsou umístěny provozy těžkých laboratoří s průmyslovým charakterem a mostovými jeřáby. V horní části s křídly se nachází lehké laboratoře a pracovny. Mezi křídla budovy je vložena krytá ocelová komunikační lávka a střední část budovy osvětlují dvě ozeleněná atria a shedové světlíky.

Na obvodový plášť jsou použity materiály, které přirozeně stárnou – mění se průběhem času stejně jako okolní listnaté stromy. Barevnost exteriéru budovy je tedy dána použitím převažujících materiálů - pohledového betonu - šedá a měděného obkladu - postupně měnícího barvu od červenohnědé do tmavě hnědé až černé. Jako kontrastní a zvýrazňující barva je použita oranžová na obkladu venkovního schodiště a střešní tyčové nástavbě.
Martin Šaml, říjen 2014
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
.
emo
28.11.14 12:03
pohled uživatel
kalinova
28.11.14 11:43
Liberec je Liberec
M. Merger
02.12.14 12:32
show all comments

more buildings from Martin Šaml