Rodinný dům Prysk

Rodinný dům Prysk
U návrhu rodinného domu v malé obci jsme se inspirovali tradiční okolní zástavbou. Moderní dřevostavba zohledňuje potřeby čtyřčlenné rodiny a zároveň tvoří přidanou hodnotu pro své okolí. Dům stojí v obci Horní Prysk u České Kamenice v chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Pozemek se nachází v jižním svahu, ze severní strany ohraničený vzrostlými listnatými stromy. V bezprostředním okolí je rozptýlená zástavba starších i nových rodinných domů.

Původní domy v okolí mají často charakter dvoupodlažních obdélných staveb se sedlovou střechou. Přízemní podlaží bývá zděné a patro roubené. Takto domy působí jakoby naskládané v různých vrstvách, což vytváří drobné a malebné měřítko místní architektury. Usilovali jsme se docílit podobný charakter při našem návrhu stavby a vytvořit dům připomínající vzhledem pro lokalitu typický "sandwich".

Navrhli jsme objekt obdélného půdorysu, dvoupodlažní, se sedlovou střechou. Hřeben domu je orientován podél vrstevnic. Příjezdová cesta k pozemku je z jeho jižní strany - odtud se pozemek postupně zvedá až k zalesněnému svahu. Samotný dům leží v horní (severní) části parcely, kde se otevírají nejhezčí dálkové výhledy na protější svahy.

Vstup do objektu jsme situovali z jihu od cesty na pozemku, která se volně vine mírnou serpentinou od vstupu na pozemek směrem k domu. V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchyně a obytná část s jídelnou orientována rohovým jihozápadním oknem k nejcennějším výhledům. Na obytnou část navazuje krytá terasa, která pokračuje až za dům do krytější části zahrady. V druhé části domu prvního podlaží je umístěn pokoj pro hosty, dále při severní fasádě schodiště a technické zázemí s koupelnou. V druhém podlaží jsou dětské pokoje, ložnice rodičů s vlastní krytou terasou a šatnou, samostatná koupelna, WC a prádelna.

Fasáda je obkládaná modřínovými prkny bez povrchové úpravy a s výraznou spárou – v prvním nadzemním podlaží jsou kladené horizontálně a v druhém vertikálně. Oplechování, okapy, lem mezi podlažími a okna (dřevěné Eurookna s dvojsklem) mají tmavě šedou antracitovou barvu. Dům je realizovaný jako difuzně otevřená dřevostavba s celkovou tloušťkou stěny 383 mm. Základní konstrukce stavby tvoří masivní lepené panely Novatop. Konstrukce krovu střechy je vytvořena z KVH hranolů, střecha je pokrytá cementovláknitými šablonami Cembrit Rhombus. Vytápění domu: krbová kamna, elektrický kotel + radiátory, elektrické rohože v koupelnách.
0 comments
add comment

more buildings from Prodesi