Rodinný dům na návsi

Rodinný dům na návsi
Celý návrh byl ovlivněn lokalitou, v níž se pozemek nachází. Náves pomalu ztrácí svůj původní charakter. Okolní stavby, které se do ní orientují a udávají tvář jejímu prostoru, nerespektují její měřítko a obraz. Současný dům nemusí vytvářet pitoreskní chaloupku, ale nesmí svým měřítkem, charakterem a umístěním uškodit výrazu návsi. Parcela nabízí klasické členění úzkého pozemku na návsi v regionu – předzahrádka, dům, dvůr, stodola, zahrada, humna. V rámci pozemku samotného jsme pak chtěli zachovat jeho průjezdnost z návsi až na humna. Bereme tuto možnost jako výsadu, kterou je zde potřeba zachovat. Přináší pozemku větší vzdušnost, volnost i možnosti jednotlivých propojení.
Zadáním bylo vytvořit domov pro klienta, jenž přivádí svoji pětičlennou rodinu z velkého města do rodné vsi na jižní Moravu.
Nebylo příliš snadné zachovat velikost stavby pro bydlení úměrnou starým domům, které se zde nacházejí. Tento palčivý problém jsme řešili, vytvořením menší hmoty domu pracovny, které zachovává profil původní stavby směřující na náves, jenž tu stávala před našim zásahem. Velikost následující stavby ve dvoře se pak postupně mírně zvětšuje, její tvar ovšem zůstává stejný. Vytváříme tak poměrně harmonické seskupení, které neubližuje návsi, ale dovoluje vytvoření komfortního současného bydlení pro mladou moderní rodinu.
Přestože je stavba fyzicky rozdělena na dvě části – stavbu pro rodinné bydlení a stavbu pracovny, v našich očích je chápaná jako jeden celek, mezi nimiž je vytvořeno určité pouto a napětí a jeden bez druhého by nemohly existovat.
Výjimečný charakter dvoru dodává hmota rekonstruované stodoly, která umocňuje atmosféru venkov- ského stavení.
Bílá hladká omítka s červenou střechou s pálenou krytinou tento dojem umocňují a ukazují na propojení současných materiálových řešení se starými způsoby stavění. Vyříznuté objemy obložené dřevem jsou chápany jako přechod mezi exteriérem a interiérem domu, respektive dvorem.

Záměrem bylo uspořádat prostor domu dispozičně tak, aby se minimalizovaly plochy chodeb a byl vytvořen jasný a silný bod, který se stane středem domu, středem dění celé domácnosti.
Toho bylo vytvořeno pomocí otevřeného prostoru nad jídelním koutem. Prostor kuchyně a jídelny se pak stává hlavním bodem pro setkávání celé rodiny, stejně jako tomu bylo dříve. Na tento hlavní prostor, jenž obsahuje také obývací část, navazuje v patře galerie, z níž se vchází do světa dětských pokojů, jejich součástí je hygienické zázemí na patře, stejně jako úložné prostory.
Zadáním klienta a úkolem pro architekty bylo navrhnout stavbu rodinného domu v pasivním standardu, což se podařilo zrealizovat.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
gratulace
Bohdan
04.11.21 08:18
Skvělé
Pavla.G
04.11.21 02:46
Dotaz
Jana
14.03.22 08:10
show all comments

more buildings from CL3