Rodinný dům Družec

Rodinný dům Družec
Architect: 3+1 architekti
Completion:2008
Area:106 m2
Site Area:967 m2
Built Up Space:500 m3


Urbanistické řešení
Pozemek se nachází v nově vznikající enklávě rodinných domů úzce navazující na stávající obec. Pravým rohem je napojen na konec slepé ulice a klesá směrem k potoku v převýšení cca 6 m. Jde o jižní svah, v dolní části příjemně svlažený potokem a přistíněný stromy okolo něj.
Zleva sousedí pozemek s volnou loukou, která by měla zůstat i v budoucnu nezastavěna. 
Uliční čára není zcela jasná. Dům je proto osazen hned v horní části parcely s přímou vazbou na přístup z pravého rohu. Svou polohou částečně uzavírá ulici a zaobluje výběžek zástavby.

Architektonické řešení
Koncept: Nová zástavba je strukturálně i ve vnějším výrazu spíše skrumáží bez jednotícího konceptu a výrazu. Odráží tak přiléhavě současnou svobodu ve společnosti, ale i neujasněnost, jakým způsobem ji využít. V duchu této mnohosti, při vědomí zodpovědnosti za celek i za udržení plurality názorů v něm, byla zvolena abstraktní forma domu.
Dům je úsporným, jednopodlažním kvádrem. Půdorysně se blíží proporci součtu malého a velkého zlatého řezu. Rám v hranách objektu je rovnoběžný se svahem a odkazuje k souřadnicím nezávislým na gravitaci.
Celek je zapuštěný do terénu a z ulice je záměrně téměř přehlédnutelný.
Abstraktní formě je blízké použití cementotřískových desek na fasádě (původně měly být bílé) a jejich jemná kresba spar. Hliníkový rám objem ukotvuje.
   
Provoz domu:  Dům je přístupný z roviny ulice buď brankou a po schodech do zářezu závětří, nebo pozvolnou rampou automobilem a pak z druhé strany. Hlavní vstup je tedy v severní obslužné části a vede do třetiny dispozice. Směrem k sousednímu domu je orientovaná pracovna - učebna. Vedle východní fasády je i záložní parkovací místo. Obytné místnosti směřují k jihu, pokoje jsou blíž otevřené louce na západní straně. Jižní strana domu je propojena francouzskými okny s terasou a zahradou.
7 comments
add comment
Subject
Author
Date
www.uax.cz
radek_leskovjan
20.12.08 10:50
barva
pavel plánička
20.12.08 04:30
prima
Milan
19.01.09 02:37
příjemné
myspol
29.01.09 03:59
show all comments

more buildings from 3+1 architekti