Rodinný dům Petrov

Rodinný dům Petrov
Architect: 3+1 architekti
Address: Ve Vilách č.e.661, Chlomek, Petrov, Czech Republic
Project:2013-14
Completion:2016-
Area:114 m2
Built Up Area:135 m2
Site Area:3427 m2
Built Up Space:500 m3


Evoluční proměna místa s výrazným charakterem, malý dům v zahradě na okraji – radostná úloha. Zároveň stále častější téma adaptace původně rekreačního prostoru k současnému a budoucímu trvalému bydlení.
Stavebníci neměli k původní chatě, s jejími detaily a vrstvami, intimnější vazbu. Příběhy, které se tu odehrály, byly zapomenuty. Pokusili jsme se proto (chata se nám líbila) o jakousi podpovrchovou kontinuitu. Půdorys původního objektu je počátkem a proporcí půdorysu domu nového. Reinterpretujeme též některé původní detaily a konstrukční principy.
Postupné budování přineslo ovoce v rozlišení – podstatné je hotovo a nehotové je nepodstatné.
Stylová jednota a formální dokonalost kvalitu života nenesou. Bůh je jinde než v detailu.
Z mála plynoucí bohatost, životní jednoduchost a energie stavebníků je povzbuzující a inspirativní.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Petrov
Lukáš Velíšek
29.07.21 10:17
show all comments

more buildings from 3+1 architekti