Rodinný dům Cholupice

Dalekohled do krajiny

Rodinný dům Cholupice
Zadání investora znělo od začátku zajímavě: rodinný dům jako "moderní hájovna" na okraji Prahy. Pozemek je rovinný a leží v nově budované části obce Cholupice. Je z něj krásný výhled do sousední přírody. Na parcele se nevyskytovala žádná vzrostlá zeleň.

Dům umístili architekti 4 metry od západní hranice se sousedním pozemkem. Ze severu přiléhá příjezdová slepá komunikace, ze které navrhli vjezd i vstup k domu. Za vjezdem vznikl prostor pro stání jednoho automobilu.

Charakter rodinného domu v Cholupicích je dán jednoduchou kompozicí dvou kvádrů různé velikosti s odlišnou konstrukcí. Zatímco větší přízemní hranol je zděný, menší objem horního patra je konstruován jako lehká dřevostavba. Základní dvě hmoty stavby jsou odlišené zároveň i barevně.

Hlavní přízemní hmota domu je podélná s plochou střechou, posazena rovnoběžně se západní hranicí parcely. Povrch fasády je vyhotoven v omítce v jemném přírodním odstínu. Na tuto přízemní společenskou část je posazen dřevěný "dalekohled do krajiny". Funkčně tvoří druhé nadzemní klidové podlaží s pultovou střechou skloňující se směrem do zahrady, tedy k jihu.

Dispozice domu vychází z jeho tvaru a umístění na pozemku. Za vjezdem a stáním navazuje garáž s propojením do krytého závětří. Do domu se vstupuje přes kryté závětří do zádveří se skříní a lavicí, dále do vnitřní chodby. V obytném prostoru je kuchyňský kout, jídelní stůl a obývací pokoj s televizí a klavírem. Po schodech z chodby vyjdeme do horního patra s ložnicí, pokojem, skladem a koupelnou. Okna z obou pokojů jsou pomyslnými oky dalekohledu do krajiny.

Stavba je kombinací klasické masivní a lehké dřevěné konstrukce. Hlavní přízemní hmota domu je zděná a zateplena vnější izolací. Fasáda je vyhotovena v omítce. Horní přesazené patro je dřevostavba z masivních dřevěných panelů (CLT) a je obložena modřínovým obkladem ve svislém směru. Horní část domu akcentují plochy vyhotovené v barevné - žlutý pás mezi okny a stěny v antracitovém odstínu.

Konstrukce:1. NP – zděná stavba, 2. NP – dřevostavba z CLT panelů
Vnitřní příčky: 1.NP – vápenopískové tvárnice, 2.NP – panely NOVATOP SOLID tl. 62 mm + opláštění SDK. Ostatní příčky jsou systémové sádrokartonové.

Složení obvodové stěny: přízemí – VPC bloky, izolace polystyrenem (Grey Wall), stěrková fasáda; horní patro – panely NOVATOP tl. 84 mm, tepelná izolace z minerální vaty, modřínový palubkový obklad.

Okna: dřevěná smrková s izolačním dvojsklem
Stínící technika: předokenní rolády (rolety)

Konstrukce krovu, střecha: nad 1.NP je střecha plochá s konstrukcí s keramickými tvarovkami a betonovou deskou; nad 2.NP je střecha pultová s dřevěným krovem z KVH profilů o sklonu 8°, s plechovou falcovanou krytinou.

Vytápění objektu: řešeno elektrickým podlahovým vytápěním a elektrickými přímotopy, doplňkově možno využít krbová kamna napojená na nerezový tříplášťový komín.
Ohřev TUV: zajišťuje elektrický zásobníkový ohřívač vody.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Terén
Honza
18.09.19 07:55
show all comments

more buildings from Prodesi