Rodinný dům, Český Kras

Rodinný dům, Český Kras
Address: Czech Republic
Project:2009-10
Completion:03/2011 - 01/2012
Area:150 m2
Built Up Area:100 m2
Built Up Space:608 m3
Price:4 300 000 CZK


V létě roku 2009 jsme společně s budoucím stavebníkem zavítali do lokality v blízkosti Berounky. Široké údolí se zalesněnými svahy bylo v minulosti rekreační oblastí, která se postupně mění na rezidenční.  Dnem údolí vede cesta lemovaná protáhlými parcelami (cca 50 x 15 m) orientovanými kolmo k vrstevnicím. Zástavba řídne směrem ven z obce, stavební parcely se mění na zahrady s chatami. Nejdříve jsme zvažovali úpravu jedné z chat což se ukázalo díky ochraně přírody nereálné. Nakonec se naskytla příležitost koupit jednu z parcel včetně domu, s možností rekonstrukce. Úprava stávajícího objektu se postupně ukázala jako méně výhodná, rozhodli jsme se pro novostavbu.

Na místě původního čtvercového objektu (cca 9 x 9 m) je navržen nový dům obdélníkového půdorysu 7,6 x 12,3 m. Jednoduchá hmota zakončená sedlovou střechou je kratší stranou orientována k příjezdové cestě. Symetrický štít má shodnou šířku i výšku 7,6 m. Střecha má sklon 45° a je nasazena v polovině výšky domu, tedy ve 3,8 m. Ze střešní roviny vystupuje vikýř s rovnou střechou odsazený od severního štítu. V severovýchodním nároží k domu přiléhá jednoduchá hmota zádveří. Hmotové řešení bylo limitováno poměrně přísnou regulací CHKO Český kras.
Lapidární forma domu je umocněna strohou fasádou z dubových prken, která pomocí skládacích okenic zakrývá velkorysá okna v přízemí. Výjimkou je čtvercové neotvíravé okno ve štítu.
Zúžení domu oproti původní stavbě uvolnilo prostor podél delších stran, aby tak mohla vzniknout dřevěné paluba, která plynule navazuje na obytné přízemí. Na jihu, před domem je plocha největší, rozšiřuje tak hlavní obytný prostor propojený s terasou velkou prosklenou posuvnou stěnou přes celou šířku domu. Široké schodiště přes potok spojuje terasu s jižní částí zahrady a přístupovou cestou. Za domem na severu, kde začíná pozemek stoupat v prudký svah zpevněný opěrnou zdí vznikla severní zahrada, která  bezprostředně navazuje na horní patro a poskytuje stinnou alternativu jižní terase.

Konstrukce domu je celodřevěná fošnová, ztužená z vnitřní strany OSB deskami, které plní zároveň funkci parobrzdy. Skladba stěn je difúzně otevřená. Z vnější strany je zakončena difúzní fólií chráněnou proti povětrnosti obkladem z dubových prken různé šířky. Jižní štítová stěna je tvořena příhradovým nosníkem doplněným šikmými prvky - věšadlem pro zmenšení průhybu. Skládaná střešní krytina je z betonových tašek.
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
Pekné.
Andrej
28.06.12 04:17
Krása
Lumír Gazda
29.06.12 07:06
slušná práce
EJT
02.08.12 02:10
cena
Josef Kocián
02.08.12 05:49
cena je skvela
david
02.08.12 07:40
show all comments

more buildings from SPORADICAL architektonická kancelář