Rodinný dům B ve Vlašimi

Rodinný dům B ve Vlašimi
Investor:manželé Zelenkovi
Project:2010
Completion:2015


Pozemek
Dům je situován v severní části pozemku. Nevyužitý prostor s trávníkem je možné chápat jako odclonění od ulice, jako vhodný bude listnatý strom většího vzrůstu. Příjezdová brána je posuvná a při její otevření není možné užít branku. Za brankou je místo pro popelnice.
Do jižní zahrady se dům otevírá obytnými místnostmi a atriem. Relaxační / hostovské křídlo je propojeno s obytnou částí přes zimní zahradu. Bazén je umístěn ve volné vazbě na jižní terasu kolmo na spádnici (menší terénní úpravy). Mezi bazénem a terasou vzniká pobytová louka s dětským hřištěm, chráněná před pohledy od sousedů. Zároveň bazén neruší přístup na zahradu mimo sezónu.

Zahrada

Zahrada je přístupná ze všech prostor u jižní fasády - z obývacího pokoje, zimní zahrady i křídla hosta. Je počítáno se shlukovým uspořádáním okrasných listnatých stromů v jihozápadním cípu a s opadavým stromem s vysokým kmenem před jižní fasádou.

Hmotové výtvarné řešení
Hlavní hmota a relaxační křídlo obepínají centrální atrium, které je částečně průhledné ze severu i jihu. Atrium je od vstupu odděleno nízkou zídkou a od zahrady zimní zahradou. Není zamýšleno klasické pojetí zimní zahrady s temperovaným vzduchem, jedná se pouze prosklený prostor chráněný před větrem a srážkami.
Členitá hmota domu je sjednocena materiálovými a výtvarnými prostředky - společné prostory domu jsou akcentovány předsazenou fasádou v kontrastní barvě, stejnou estetiku mají i navazující prostory jako vstupní brána a jižní terasa.

Dispozice
Dispozici hlavního křídla v přízemí je zásadní průhlednost na všechny světové strany. Obytný prostor je obehnán stejným materiálem jako atrium a posiluje tak snahu o scelení interiéru s exteriérem.
Pro relaxační křídlo je počítáno s variabilním užitím pro hosty, cvičení, rušivé akce pro běžný chod rodiny apod.
Patro hlavního křídla umožňuje v centrální části umístění herny. Šatna a koupelna rodičů jsou prosvětleny z prostoru schodiště respektive přes ložnici a nemají okna ve fasádě.

Konstrukční systém
Ve vytápěné části jsou na stěny z akumulačně i staticky vhodného materiálu (např. betonové tvárnice tl. 19cm, vápenopískové cihly) ukládány železobetonové panely, stejně tomu tak je v případě zastřešení bez otvorů. Přízemní prosklená část je vynesena rastrem ocelových sloupů.
Pro tepelnou ochranu domu je v této fázi uvažováno s kompletním zateplením z minerálních rohoží (kolmé vlákno tl. 24cm).
Doplňkové stavby mají dřevěnou konstrukci.
archicraft
0 comments
add comment

more buildings from archicraft