Rodinný dům

Rodinný dům
Address: Bažantní 499, Radošovice, Říčany, Czech Republic
Completion:8/1998 - 8/1999


Zadáním byla vila pro pětičlennou rodinu na "zelené louce". Pů- vodní představa klientů byla typicky časopisová - dům se šikmou střechou, podkrovím pro děti a otevřenou galerií. Pro řešení byla velmi důležitá soudržnost rodiny, její vzájemná komunikace a také důraz kladený na možnost zde sportovat, pěstovat kulturu těla. Zároveň měli také požadavek na dům jako reprezentativní sídlo. Pochopili, že nemusí mít nutně šikmou střechu a že dům otevřený do krajiny, spojený s přírodou, může navodit pocit volnosti, svobody. Má pak ovšem odlišné atributy od "české chalupy". Koncept přízemního objektu lehce plovoucího nad terénem se najednou zdál jako ideální řešení jak funkčních vazeb, tak začlenění do terénu. Tvar nepravidelného T řeší oddělení dětského křídla, které může být v budoucnu přebudováno na samotný byt, a hlavního křídla se všemi společnými prostorami a se zázemím rodičů. Zvolené materiály odpovídají též pocitu propojení s přírodou. Na fasádě a venkovních roštech je tropické dřevo Kapur, které nepotřebuje žádné ošetření. Kombinace s hliníkovými okny dává stavbě přesnější a modernější výraz. Sokly a zídky jsou doplněny břízolitem.
Na vstupní cestu a do zádveří je užit pískovec, a kromě dětských ložnic, kde leží koberce, jsou v celém domě použity dubové parkety. Vestavěný nábytek a obklady jsou z dubové dýhy přírodní barvy. Na centrální stěně s obloukem je dýha přimořena do šedomodré barvy. Neutrální barevnost je zachována v celém domě tak, aby nerušila dojem prostoru a otevřenosti a propojenosti s přírodou.
Dlouhé diskuse o pocitech z toho, co vzniká, spíše než o tom, co se nám "líbí-nelíbí" nakonec vedly, myslím, k vyváženému výsledku zcela vyhovujícímu životnímu stylu rodiny.
0 comments
add comment

more buildings from Markéta Cajthamlová, Lev Lauermann