Rodinný dom pri lese

Rodinný dom pri lese
Address: Pri gaštanovej aleji, Rusovce, Bratislava, Slovakia
Investor:Ľubomír Peráček s manželkou
Project:2015-16
Completion:2016-17
Area:180 m2
Built Up Area:162 m2
Site Area:652 m2
Built Up Space:570 m3


Architektúra
Východiskom konceptu domu bolo prostredie chráneného lužného lesa, ktorý vizuálne zasahuje až na stavebnú parcelu.
Ďalším dôležitým vstupom bol fakt, že dom je súčasťou väčšieho projektu, konkrétne šiestich rodinných domov v uzavretom areáli, ktorý vznikal naraz v našom architektonickom štúdiu MOLNÁR - PERÁČEK.
Jednotná filozofia spoločného projektu od začiatku určila, že stavby budú realizované z CLT panelov. Mikrourbanizmus ustúpil stromom, čím vznikla nezvyčajná parcelácia s kľukatou cestou uprostred.
Základným kritériom návrhu bolo vytvorenie priestranného domu, ktorý kladie dôraz na kvalitné prírodné materiály, energetickú efektívnosť a užívateľský komfort. Materiálová báza domu ako aj vizuálny prejav stavby má komunikovať s prírodným okolím lužného lesa, čo sa odzrkadlilo v použití obkladu z červeného smreku a vo zvolenom konštrukčnom prístupe.
Ten je charakteristický svojim jednotným rukopisom od primárnej nosnej konštrukcie, ktorá je z lepeného masívneho dreva, cez sekundárne konštrukcie roštov odvetraných fasád a striech, kde bolo znova použité drevo, až pod fasádne obklady. Čistý architektonický výraz domu ide ruka v ruke s racionálnou a vzhľadom na použité rozpony subtílnou drevenou konštrukciou. Práve použitý CLT drevený masívny systém využíva v maximálnej miere svoje statické možnosti.
Navrhovanie na pozemku s nízkym indexom zastavanosti predurčilo kompaktné dvojpodlažné riešenie domu. Malá zastavanosť vzhľadom na lokalitný program investora vylučovala možnosť garáže. Dom lemuje krytá terasa orientovaná do záhrady a lužného lesa, ktorá vytvára príjemné podlubie.

Dispozícia
Do domu sa vstupuje cez kryté zádverie v severnom “technickom” trakte domu. Na vstup nadväzujú šatníky, ďalej práčovňa a technická miestnosť. Chodba pokračuje ku kúpeľni a priechodnej pracovni. Priestor ústi v spálni orientovanej presklenou stenou do lesa. Ústrednými miestnosťami na prízemí sú obytná kuchyňa a hala. Obytná kuchyňa bola komponovaná tak, aby pri varení umožňovala priamy výhľad z varného ostrova do záhrady. Južne orientovaná presklená stena tiež sprístupňuje krytú terasu. Obytná hala je akcentovaná prevýšením. Pod úrovňou vyvýšenej strechy je presvetlená dvojicou pásových okien s výhľadom do korún stromov lužného lesa.
Na poschodí je situovaná jednopriestorová nočná časť, ktorá sa presklenou stenou otvára do strešnej terasy s výhľadom do záhrady a lužného lesa. Dlhé pásové okno zabezpečuje poobedné preslnenie zo západu.

Konštrukcia
Zakladanie - Dom je založený na doske z vodonepriepustného armovaného betónu, ktorá je uložená na zhutnenom násype z penového skla hrúbky 300 mm.
Nosná konštrukcia - Zvislé nosné steny sú vyhotovené z lepených drevených CLT panelov hrúbky 100 mm, ktoré sú kotvené uholníkmi do základovej dosky. Na horizontálne konštrukcie stropov bol použitý lepený masív typu BSH (HNT) s hrúbkov 160 mm.
Dom je zastrešený jednoplášťovou pochôdznou a extenzívnou strechou nad prvým nadzemným podlažím a dvojplášťovou prevetrávanou strechou nad nočnou časťou.
Obalové konštrukcie - Obvodový plášť objektu je z vonkajšej strany zateplený prírodnou tepelnou izoláciou na báze drevovlákna s hrúbkou 240 mm. Fasáda je prevetrávaná. Dvojplášťová strecha je zateplená izoláciou z fúkaného drevovlákna hrúbky 450 mm. Okná sú kvôli ideálnemu teplotechickému riešeniu predsadené do tepelnej izolácie v drevených špaletách. Obvodový plášť objektu je realizovaný ako prevetrávaná difúzne otvorená stena s obkladom na drevenom rošte (drevený masív z červeného smreku kombinovaný s nehorľavými fasádnymi vláknocementovými doskami).

Interiér

Použitý CLT masívny konštrukčný systém je v súlade s filozofiou projektu priznaný v interiéri v plnej miere. V hygienických zariadeniach sú veľkoplošné gresové obklady. Liata biela podlaha necháva vyniknúť prírodnú kresbu dreva. Na poschodí nájdeme na podlahe zelený koberec s vyšším vlasom, sme použili za účelom “zútulnenia” priestoru určeného na odpočinok.

Prevádzka
Vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie objektu zabezpečuje tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinácií s nízkoteplotným podlahovým sálavým vykurovaním a chladením. Dom je vybavený centrálnym vysávačom a studňou na prevádzku WC, práčky a závlahy pozemku.
Parametre nízkoenergetického domu sa nám podarilo dosiahnuť aj vďaka prevetrávanej fasáde a streche domu s vysokým tepelným odporom. Zvýšená akumulačná schpnosť prírodných izolácií sa pozitívne prejavuje najmä v lete. Konštrukčné riešenie domu je primárne zamerané na kvalitné a zdravé bývanie s použitím prírodných vysokodifúznych materiálov.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Tedy,...
šakal
29.06.18 02:30
Na správném místě...
Andrea Padevítová
19.07.18 10:07
show all comments

more buildings from atelier MOLNÁR-PERÁČEK s.r.o.