Dom pod dubom

Dom pod dubom
Address: Pri gaštanovej aleji, Rusovce, Slovakia
Investor:Ing.arch. Ľubomír Peráček, ml. s manželkou
Realization:2014
Area:100 m2
Built Up Area:55 m2
Site Ares:210 m2
Built Up Space:300 m3


Východiskom konceptu domu bolo čarovné prostredie chráneného lužného lesa, ktorý sa vylieva až na riešenú parcelu. Ďalším dôležitým vstupom bol fakt, že dom je súčasťou väčšieho projektu, konkrétne 6 rodinných domov v uzavretom areály, ktorý vznikal naraz v našom ateliéri. Jednotná filozofia spoločného projektu od začiatku určila, že stavby budú realizované z  CLT panelov. Mikrourbanizmus ustúpil existujúcim stromom, čím vznikla nezvyčajná parcelácia s kľukatou cestou uprostred. Použitý CLT drevený masívny systém je do maximálnej mieri efektívne využitý a priznaný v interiéri bez akejkoľvek povrchovej úpravy. Zachovanie nádherných stromov na pozemku sa stalo základným mottom celého konceptu.
Hmotové riešenie samotného domu na malom pozemku s nízkou zastavanosťou bolo od začiatku predurčené na kompaktné riešenie na minimálnej zastavanej ploche len 55 m². Dom je riešený ako kompaktný hranol s rozmermi 4,9x9,5 m, z ktorého vystupuje dvojramenné schodisko ponechané v priznanom CLT, bez povrchovej úpravy. Kompaktný objem domu uzatvára drevená terasa s prekrytím orientovaná do lužného lesa. Obytná hala je orientovaná na tri svetové strany, najväčšia zasklená stena je orientovaná, trochu paradoxne, na sever z dôvodu polohy hlavnej dominanty pozemku a to krásneho asymetrického dubu, ktorý vyrastá zo spoločnej záhrady dvoch domov. Sklenú stenu nie je nutné tieniť a po celý rok poskytuje veľmi príjemné difúzne svetlo.
Prvé nadzemné podlažie obsahuje prechodný šatník, práčovňu s WC, sklad a obytnú halu, ktorá dvojkrídlovými dverami nadväzuje na krytú terasu. Druhé nadzemné podlažie obsahuje kúpeľňu, 2 detské izby, spálňu a pracovný kút na chodbe pri otvorenom schodisku. Spálňa jedna z izieb susedí so strešnou terasou. Druhá detská izba je orientovaná na západ a pre pohodlnejšie vetranie nadväzuje na okenné krídlo malý balkón, ktorý je akcentom západnej fasády domu. Čiastočné presklenie prístrešku auta prepúšťa dopoludňajšie slnko do interiéru domu cez celosklené číre vstupné dvere. Pozadie prístrešku dopĺňa  exteriérový skladovací priestor.
0 comments
add comment

more buildings from atelier MOLNÁR-PERÁČEK s.r.o.