Rezidenční park Baarova

Rezidenční park Baarova
Charakteristika území
Objekt Rezidenčního parku Baarova se nachází v Praze 4 - Michli, na severním okraji rychle se rozvíjející administrativní čtvrti BBcentra nedaleko stanic metra Budějovické, Pankráce. V severovýchodní části bloku ohraničeného ulicemi Baarova, Telčská, Želetavská a U Pomníku. Parcela je v mírně svažitém terénu na vrcholové partii Pankrácké pláně. Místo stavby lze charakterizovat jako přechod mezi drobným měřítkem solitérů individuálního bydlení na severu a monobloky administrativních budov na jihu. Na jihu se nachází nově vzniklý Baarův park, který tvoří místo oddechu.

Urbanismus
Urbanistická koncepce komplexu Rezidenční Park Baarova vychází z pečlivého porozumění stávající rozměrové nesourodosti areálu a příležitosti plynoucí z vytvoření vnitřně zaměřeného exkluzivního společenství. K zadání jsme zpočátku přistoupili čistě jako sochaři v tom smyslu, že jsme si prostor představili jako zcela zastavěný blok, z něhož jsme vyčlenili prostor tak, abychom umožnili přístup světla, poskytli možnost pohybu pro život v trojrozměrné kompozici. Syntézou toho všeho bylo sochařské, skládané a vzájemně propojené provedení, které působí dojmem skupiny závislých objektů, z nichž každý vykazuje nepřetržitou souvislost se všemi ostatními a prorůstá rovněž do přilehlého parku. Přilehlé prázdné prostory (proluky) jsou rovněž navrženy jako řada prorůstajících a vzájemně propojených vztahů, které s konečnou platností vdechují obytnému souboru charakter živoucího společenství. „Strážní“ věžovitý prvek na rohu důrazně odděluje soubor od jeho kontextu, jako nová výrazná součást daného prostředí a vytváří tak formální urbanistický vstup do společenství.

Architektura
Je samozřejmé, že sochařský přístup k tomuto výlučnému společenství předpokládá použití luxusního a na dotek příjemného materiálu, který je pro Prahu mimořádně typický a nadčasový – pískovec. Je to jako kdybychom vzali obrovský pískovcový kvádr a podobně jako moderní sochař Brancusi vylisovali expresivní formu pro bydlení. Kamenný objekt pak vstoupí do trvalého dialogu mezi světlem, vzduchem, prostorem a přilehlým parkem. Kontrastní vodorovná linie pohybující se v harmonii skladby s formami a fasádami vyjadřuje celkovou urbanistickou koncepci a vymezuje také zvláštní pohledy na kontext obklopující stavbu. Dřevěná okna s vertikálními proporcemi zdůrazňují pohledy a světlo vstupující do obytných prostor, dávají vyniknout měkké, přirozené, na dotek hřejivé textuře pískovce. Plošné skleněné balkony umožňují výhled do parku a zeleně, ale při tom zajišťují dostatek soukromí, aby se obyvatelé mohli cítit pohodlně.

Zeleň
Zelené prostředí, do kterého je stavba zasazena, je nedílnou součástí celkového urbanistického a architektonického řešení a je ve skutečnosti dalším rozpracováním myšlenky „skládané formy“ a „skládaného prostoru“. Pestrá paleta použitých materiálů zahrnuje vodu, kámen, dřevo. Mnohotvárná rozmanitost květin, keřů a stromů se rovněž vyznačuje dynamickou kompozicí vyjádřenou formou budovy, jejím prostorem a fasádami. Záměrem návrhu stavby je zejména poetické propojení atmosféry parku s vysoce profesionálně řemeslně provedenou, tedy příjemnou na dotek a sošnou obytnou stavbou.
0 comments
add comment

more buildings from CMC architects, a.s.