Rezidence U Kazínské skály

Rezidence U Kazínské skály
Spolupráce:Pavel Lesenský, Jakub Koníř
Address: Ke Hřišti, Mokropsy, Černošice, Czech Republic
Investor:IBS-ROKAL, s.r.o. Ing. Michael Pánek
Project:01/2019 - 06/2021
Completion:06/2021 - 01/2023


Projekt řeší přestavbu zanedbaného, ale fungujícího skladového a průmyslového areálu. Cílem přestavby tohoto areálu je přinést do zanedbaného místa kvalitní architekturu, zpříjemnit a rozšířit stávající okolní ulice, vytvořit nové veřejné trasy pro pěší, které usnadní stávajícím obyvatelům průchod areálem směrem k řece Berounce, snížit zátěž z dopravy změnou charakteru dopravy ze stávajících nákladních automobilů pouze na osobní automobily.
Navržený charakter zástavby vychází z urbanistické koncepce celého rozvojového území. V této části areálu jsou navrženy čtyři velmi podobné bytové domy, které se jakoby otáčejí kolem pomyslného středového bodu. Přestože je objemové i materiálové řešení těchto čtyř domů záměrně téměř identické, nabízí řešení jednotlivých bytů v těchto domech odlišné dispozice, aby se co nejvíce uplatnily krásné výhledy na přírodní scenérie kolem Berounky a Kazínské skály. Centrální prostor mezi těmito čtyřmi domy je uvažován jako poloveřejný – pro setkávání a pobyt rezidentů.
Tyto čtyři domy stojí na společných garážích s vjezdem z ulice Ke hřišti v místě původního vjezdu do jižní části areálu.
Zástavba v těsné blízkosti 1. etapy se skládá převážně z individuálních rodinných domů a chatových objektů. Aby se nově navržené domy co nejvíce zapojily do kontextu okolní zástavby, je hmota každého domu rozdělena do dvou, mírně posunutých částí. Větší část má pultovou střechu, menší část má střechu rovnou. Toto objemové řešení je podpořeno materiálovým návrhem fasád – kombinací cihelného obkladu a bílé probarvené omítky. Dochází tak k pocitovému zmenšení nových domů a jejich lepšímu splynutí s charakterem okolní zástavby.
Šafer Hájek architekti
0 comments
add comment

more buildings from Šafer Hájek Architekti