Rekonstrukce vily v Podolí

Rekonstrukce vily v Podolí
Spolupráce:Ladislava Čížková
Interiér vybavení dentálního centra: Increated Architects
Address: Na Podkovce 270/4, Podolí, Prague, Czech Republic
Investor:Arcibiskupství pražské
Project:2007 - 2009
Completion:2010 - 2011


Vila Na Podkovce se nachází v památkově chráněném území v Praze 4 - Podolí.
Rekonstrukce vily a změna funkčního využití objektu pro bydlení na zubní ordinace řešily stavební úpravy a renovaci objektu. V rámci stavebních úprav je pozměněno vnitřní dispoziční řešení. Změny v maximální možné míře respektují charakter a historickou hodnotu objektu.
Vila z roku 1929 / původně českého fašisty Schrameka / byla následně po roce 1948 rozdělena na samostatné bytové jednotky. Svým hmotovým a architektonickým řešením objekt nijak nevybočuje z charakteru okolní vilové zástavby. Jedná se o třípodlažní, částečně podsklepenou vilu se stanovou střechou, zasazenou v zahradě na prudce svažitém pozemku. Architektura objektu je konzervativní, využívá především prověřených, tradičních prvků a materiálů, po formální stránce má nejblíže k tradicionalismu třicátých let minulého století.

Architektonické řešení
Navržené stavební úpravy zachovaly stávající základní hmotové řešení objektu. Vše vychází vstříc i případné možnosti zpětné konverze na bydlení.
V patře byla vytvořena trojice francouzských oken směřujících na balkon do zahrady ve druhém patře. Tvar oken byl upraven do podoby balkónových dveří umístěných mezi nimi. Tato korekce přispěla k lepšímu prosvětlení interiéru a vyváženější kompozici východní fasády. Na severní fasádě ve druhém nadzemním podlaží je přidáno nové okno. Veškeré nové otvory a jejich výplně jsou provedeny analogicky s původními, včetně profilací a šambrán. V identické kopii bylo zhotoveno betonové madlo hlavního vstupního schodiště. Na jižní fasádě vznikl na místě původního okna v suterénu samostatný vstup do skladu zahradního nářadí.
Byla pozměněna konstrukce vikýřů. Vikýř s valbovým zastřešením na jižní straně střechy byl přetvarován do podoby tzv. Napoleonského klobouku, již užitého na objektu. Původní vikýře byly proporčně zvětšeny z důvodu efektivnějšího prosvětlení resp. využití podkrovních prostor nové vestavby mezonetu.

Dispoziční řešení
V suterénu v návaznosti na terén a zahradu je situována dentální laboratoř s vedlejším vchodem z venkovního prostoru. Část laboratoře je umístěna v původní garáži. Kvůli zachování charakteru fasády s vjezdovými vraty jsou vrata řešena jako truhlářský výrobek před celoprosklenou stěnou s možností zavírání shodného s okenicemi. Laboratoř je tak dokonale osvětlena a charakter nárožní části parteru zůstává zachován. Dále se v suterénu nachází technologické zázemí domu a dentálního centra.
Ve vstupním podlaží /přízemí/ je naproti hlavnímu vstupu umístěna recepce s čekárnou. Na patře jsou čtyři ordinace. Koncept dispozice ordinace je vždy řešen umístěním pracovní linky pod oknem a zubařské křeslo je natočeno zády k oknu. V přízemí, kvůli optimální dosažitelné vzdálenosti ze všech pater s ordinacemi, je zařazena i samostatná místnost s předsíňkou pro umístění velkého stacionárního rentgenu a sterilizace nástrojů.
Vystoupáním po hlavním centrálním schodišti se dostáváme do nově vytvořené haly s čekárnou. Je podélně orientována napříč domem a dvoustranně osvětlena. Má optickou vazbu na ulici i přímý přístup na balkon – zahradní terasu. Zde jsou čtyři zubní ordinace obdobného charakteru jako v přízemí. Ordinace jsou doplněny samostatnou sterilizací nástrojů a hygienickým zázemím pro klienty a personál.
V podkrovní části domu je umístěno kompletní zázemí lékařů a sester (denní místnost, šatny, sprchy, toalety) a prostorná kancelář dentálního centra.

Pozemek
Nově řešena byla všechna vnější schodiště, chodníky a uliční oplocení, vstupy. Pod jižním schodištěm je vytvořena technologická nika na jednotky chlazení a VZT, které jsou zde opticky skryty. Vzhledem k využití objektu byly zvýšeny požadavky na dopravu v klidu, resp. parkování na pozemku / požadavek na 5 automobilů /. Na pozemek je nutně zřízen druhý vjezd přímo z ulice s pergolou kryjící dvě odstavná stání / navazují a cloní pohledům z objektu nevzhlednou stavbu garáže souseda /. Stávající vjezd z nároží byl rozšířen posuvnou branou a přeřešen pro 3 automobily. Z estetiky členění oplocení jsou jednotně odvozeny též výplně zábradlí teras a balkonu objektu.

Vila byla konstrukčně a materiálově řešena s ohledem na vymezené možné náklady stavby.
V návaznosti na námi řešené pevné části interiéru / výplně, prvky, vestavby / dále vlastní interiérové vybavení zubní praxe pro uživatele navrhla arch. kancelář Increated Architects.

foto: Ivan Bárta

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI