Rekonstrukce stodoly na rodinný dům

Rekonstrukce stodoly na rodinný dům
Address: Český ráj, Czech Republic
Project:2012-13
Completion:2015
Area:110 m2
Built Up Area:130 m2
Built Up Space:750 m3


Stávající stav původního domu neodpovídá dnešním požadavkům na bydlení. Rekonstrukce domu byla vyhodnocena jako zcela neekonomické řešení, proto jsme navrhli změnu užívání tohoto domu na zázemí RD (garáž, sklad, dílna). Stávající stav stodoly nám naopak umožnil navrhnout RD, který vyhovuje dnešnímu standartu bydlení a zároveň požadavkům investora.
Stavba má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Stavba respektuje původní půdorysnou i hmotovou velikost stávající stodoly. Stavba má hlavní podélný trakt orientovaný delší stranou sever - jih. Obdélníkový půdorys domu je zastřešen sedlovou střechou. Stavba je navržena zděnou technologii v kombinaci s původními pískovcovými sloupy. Nosná část střechy je tvořena dřevěným krovem. Dům je navržen, tak aby reagoval na okolí, jak svou proporcí a objemem, tak použitými materiály, typické pro okolí. Stavba svým vnějším vzhledem reaguje na původní materiály stodoly. Byly ponechány pískovcové sloupy a dřevěný obklad domu.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
méně je více
Helena
16.11.17 11:22
show all comments

more buildings from BLOK_architekti Roman Jandera, Radek Jiránek