Rekonstrukce rodinného domu v Hradci u Stříbrné Skalice

Rekonstrukce rodinného domu v Hradci u Stříbrné Skalice
Interiér:Marek Poddaný
Project:2012
Completion:2013
Area:133 m2
Built Up Area:81 m2
Site Area:3290 m2
Built Up Space:625 m3


Architektonické řešení
Rekonstrukce domu, postaveného v roce 1938 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka, je navržena s velkým respektem k původnímu architektonickému řešení, které je velmi zdařilé a přes svůj věk stále aktuální. Zcela respektujeme původní objem domu, nic není přidáno ani demolováno. Jako soudobý zásah je použití větších formátů zasklení, velkorysejší otevření domu do zahrady. Většina oken jsou francouzská nebo pouze s malým parapetem. Dispozice je uvolněna vybouráním některých dělících příček, kterými byl prostor rozdělen na menší pokoje. Záměrem jsou velkorysejší prostory. Barevně je dům pojat jako čistě bílá kostka s výklenkem verandy a střešní terasy, která je posazena na stávajícím kamenném soklu.

Dispoziční řešení
1.PP
Suterén je ponechán jako technické a skladové zázemí domu. Prostor je uvolněn částečným vybouráním příček a nových dveří tak, aby byl celý suterén přístupný z interieru po vnitřním schodišti. Otázkou zůstává zachování všech přístupů do suterénu ze zahrady.
1.NP
Hlavní vstup do domu je ze severu. V oplocení je navržená nová vstupní branka s přímou návazností na vstup do domu. Nové schodiště bude komfortnější, bude vytvořena chybějící podesta před vstupními dveřmi. Zádveří je kompletně nové, celé prosklené se zastřešením vykonzolovanou deskou z pohledového betonu (nebo jeho imitace). Navazuje schodišťová hala se stávajícím schodištěm, dále koupelna s WC na místě bývalé komory, se kterou si vyměnila pozici. Centrální obytný prostor spojený s kuchyní a jídelnou je vytvořen vybouráním dělící příčky. Z OP je velkým francouzským oknem přístup na zastřešenou terasu – verandu. V obývacím pokoji je navržen rohový krb, pro odvod spalin bude nutné stávající komín rozšířit vyfrézováním na průměr 200 mm + vyvložkovat nerezovým plechem.
2.NP
Patro je věnováno ložnici majitele a pokoji hostů, který bude sloužit zároveň jako pracovna. Z ložnice i z pokoje hostů je umožněn přímý vstup na střešní terasu. V patře je navržena větší koupelna s vanou a WC.

Konstrukční a materiálové řešení

Založení objektu
Stávající bez zásahů.
Svislé nosné, obvodové konstrukce
Stávající. Nad nově vybouranými otvory budou osazeny nové překlady z válcovaných profilů. Obvodové stěny budou od úrovně -0,300 zatepleny kamennou vatou v tl. 80 mm. Kamenný obklad stěn suterénu (sokl) bude pouze očištěn a případně místně opraven. Veškeré stěny v interieru suterénu budou zbaveny omítek, spáry zdiva proškrábnuty a ponechány bez omítek pro snadnější odvádění vzlínající vlhkosti. Důležité je  zajistit přirozené provětrávání suterénních prostor, aby byla nahromaděná vlhkost odvedena do exterieru a nevzlínala do konstrukcí přízemí.
Vodorovné nosné konstrukce
Stropy zůstávají stávající. Ze stavebního průzkumu vyplývá, že dřevěné trámové stropy jsou v pořádku, bude pouze nutné nahradit zhlaví trámů v místech zatékání (např. vstup na terasu ve 2.NP) Žebírkový ŽB strop nad suterénem bude zateplen 80 mm XPS. Pod trámové stropy nad 1. NP bude podvěšen SDK podhled se zvukovou izolací.
Příčky
Nové příčky jsou navržené lehké z důvodu nepřitěžování stávajících stropů.
Schodiště
Schodiště jsou zanechána původní. Pouze venkovní schodiště u vstupu je z důvodu potřeby vytvoření podesty demolováno a nahrazeno novým betonovým. Vnitřní schodiště je v dobrém stavu a navíc dobře vypadá, takže bude pouze zrenovováno.
Podlahy
Budou vyměněny veškeré nášlapné vrstvy. V obytných místnostech bude použita dřevěná třívrstvá podlaha v barevnosti tmavá třešeň (merbau) dle schodiště. Ve vstupním prostoru a v koupelnách je navržena keramická dlažba. V suterénu budou ponechány stávající podlahy, případně vyměněny za betonovou dlažbu malé tloušťky kladenou do písku, která snadno propouští vlhkost.
Výplně otvorů
Okna budou dřevěná z europrofilů nebo hliníková v barvě tmavě šedá RAL 7024. Okna se sníženým parapetem budou osazena skleněným zábradlím do v. 100 cm. Vstupní dveře budou prosklené, bezpečnostní se zasklením čirým sklem. U posuvných francouzských oken bude použito kování HS portál. Zasklení bude kvalitními trojskly (min. Uw =1,0 W/Km² – celé okno včetně rámu). Garážová vrata dřevěná dvoukřídlá s horizontální palubkovou výplní v tmavě šedé barvě. Veškeré vnitřní dveře budou vyměněny za nové, větší výšky, cca 210 cm. Budou osazeny nové překlady. Dveře budou převážně plné, pouze z haly do obývací části budou plně prosklené.
Střecha
Stávající jednoplášťová plochá střecha je odvodněna pouze jedním svodem v SV rohu domu. Střecha bude zateplena cca 20 cm EPS a položena nová krytina z PVC folie. Pro zachování spádování střechy je ponechán jeden svod, který ovšem bude skryt v zateplení. Navržen Je
bezpečnostní přepad, který zajistí odvodnění střechy v případě ucpání svodu. Bude navýšena atika o 30 cm nadbetonováním ztužujícího věnce.
Klempířské prvky
Parapetní plechy oken a atik budou provedeny v tmavě šedém plechu v barvě dle oken (např. Lindab).
Zámečnické prvky
Nová zábradlí schodišť a na terase ve 2. NP bude celoskleněné z bezpečnostního skla, bez madla. Jednotlivé skleněné desky budou kotveny vždy z boku na nerezové terče. Zábradlí u oken s nízkým parapetem bude také celoskleněné, kotvené přímo do rámů oken do nerezového U profilu.
Vytápění a ohřev TUV
Vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Venkovní jednotka bude umístěna na střeše u komína. V každé místnosti bude umístěna splitová vnitřní jednotka. K ohřevu TUV bude využit přímotopný zásobník o objemu 160 litrů umístěný v suterénu. Zásobník bude dodatečně zateplen, protože suterén nebude vytápěn. V koupelnách budou instalovány topné žebříky s elektrickou patronou.
14 comments
add comment
Subject
Author
Date
Oku lahodící
Petr Pavelka
05.12.13 08:38
Rekonstrukce na jedničku
Berlaen
05.12.13 09:06
Rekonstrukce rodinného domu
Jan Svoboda
05.12.13 10:50
Palec dolů
David Hřebačka
05.12.13 10:30
velmi pekne
Peter Koman
05.12.13 05:18
show all comments

more buildings from Adam Rujbr Architects s.r.o.