Rekonstrukce řadového rodinného domu Nad Šárkou

Rekonstrukce řadového rodinného domu Nad Šárkou
Projekt rekonstrukce střední části bloku - tzv. trojdomí - podle návrhu arch. Koláře z roku 1928 v lokalitě pražské Hanspaulky. Dům byl navržen a postaven jako bytový dům se 4 bytovými jednotkami a 1 obchodem v přízemí. Členění celého bloku na vstupní servisní trakt při ulici a obytný trakt otočený do zahrad se projevil na vzhledu fasád, které směrem do ulice působí paradoxně méněcenně.
Celistvost bloku byla v minulosti mnohokrát citelně narušena výměnou oken i jejich formátů, různorodou barevností i tvaroslovím prvků v původní valbové střeše.
Zadáním pro rekonstrukci byla přeměna na vícegenerační rodinný dům při zachování co největšího množství původních prvků, co největší propojení obytných místností se zahradou a celkové prosvětlení interiéru. Nad polozapuštěným servisním suterénem tak vznikl otevřený obytný prostor, ložnice v patře a v podkroví atelier.
Otvory na zahradní fasádě, střešní vikýř i schody do zahrady jsou navrženy s ohledem na osovou kompozici celého trojdomí při zachování logické návaznosti na změny v dispozicích jednotlivých podlaží. Okna jsou v původních polohách, pouze prodloužena o odbourané parapety. Zvětšení okna z kuchyně do ulice koresponduje s umístěním výkladce původního obchodu v těchto místech. Podélný tvar střešního vikýře navazuje na řešení sousedních domů.
Funkční i materiálové řešení odpovídá touze po nadčasové kvalitě bez zbytečné okázalosti. Má působit na první pohled přirozeně a adekvátně bydlení na Hanspaulce.
ABTSMOLEN
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Nádhera !
06.03.20 01:28
show all comments

more buildings from ABTSMOLEN