Rekonstrukce kina Hvězda

Rekonstrukce kina Hvězda
Architect: Vít Branda
Spolupráce:Viktor Weilguny, Věnka Müllerová, Vlastimil Novotný, Pavel Forman, Markéta Šimanová, Eduard Vlach a Vladimír Smrž (Kinotechnika Praha), Miroslav Čech
Address: Kpt. Jaroše 1477, Kadaň, Czech Republic
Investor:Kabelová televize Kadaň a.s.
Completion:10/2007 - 02/2008
Price:12 000 000 CZK


Řada menších kin v našich městech je kvůli nedostatku diváckého zájmu mimo provoz. Pokud nedojde k nutné, investičně poměrně nákladné rekonstrukci, slouží  často zcela jinému účelu, ať již jako sklady či výrobní dílny. V horším případě chátrají jejich poměrně rozsáhlé prostory bez užitku. Kino Hvězda v Kadani, mělo v podstatě neobvyklé štěstí.
 

Investor, kterým je místní kabelová televize (KT Kadaň), se rozhodl přestavět kino pro své potřeby. Mezi základními požadavky investora bylo snížení kapacity kinosálu, které kromě zvýšení diváckého komfortu umožňuje rovněž redukci zázemí a následně také vestavbu kanceláří KT Kadaň do části původních vstupních prostorů kinosálu, která se souvisejícími dispozičními a stavebními úpravami představuje změnu užívání původní stavby.  Vzhledem k celkové výši stavebních nákladů bylo nutné rozdělit rekonstrukci budovy na několik etap, umožňujících souběžné provozování kina včetně dosud nerekonstruovaných částí. Celková rekonstrukce budovy by měla být dokončena v roce 2010.

Díky zajímavému architektonickému návrhu i vlastní realizaci je již dokončená první etapa rekonstrukce, která zahrnuje především přestavbu kinosálu a souvisejících technických zařízení, příkladem vysoké technické úrovně provedení, kterým Kadaň získala nový, esteticky velmi dobře působící prostor.

Vestavba do kinosálu, redukce kapacity a změna vstupu

Původní kapacita kinosálu 388 sedadel  byla redukována na 205 míst včetně pěti bezbariérových, umístěných v první řadě kina. Díky snížení počtu řad byly podstatně rozšířeny uličky mezi řadami (z původních 0,95 m na nadstandardní šířku 1,45 m).  Zároveň byla nově osazena pohodlná křesla pro jednotlivce a dvoukřesla pro dvojice se zvýšenou opěrkou zad. Při úpravě šířky uliček bylo nutno nově posoudit viditelnost ze všech míst hlediště, nově navrhnout křivky viditelnosti, kromě šířkové úpravy provést i změnu výšky stupňů a v horní části kinosálu zvýšit strmost hlediště. Nová křivka viditelnosti je po úpravě rovněž komfortnější než předchozí stav.

Původní  obloukový půdorysný tvar hlediště  byl zrušen a nahrazen rovnými řadami s přesazením sedaček v sousedních řadách do mezery řady předchozí. Přesazení sedaček v řadách umožňuje navrhnout rozšiřující se lichoběžníkový tvar hlediště.

Požadavek investora na maximální zkrácení lhůt výstavby vedl k návrhu montovaného systému stupňů hlediště, (který je často používán v multikinech v zahraničí), kdy je maximálně omezen rozsah mokrých procesů a zkrácena doba montáže stupňů. Do prostoru kinosálu byl vestavěn nový interiér včetně osvětlení, přičemž přímé osvětlení reflektory v podhledu bylo vyměněno za nepřímé, vestavěné na stěnách. Na podlahu byl položen koberec určený pro těžký provoz, pod sedadly položeno přírodní linoleum. Vestavba kinosálu je provedena v plném rozsahu ze sádrokartonu v kombinaci plných a děrovaných ploch sádrokartonových desek. V rámci úspor stavebních nákladů byla původní interiérová konstrukce odstraněna pouze v místech, kde překáží nově navrženým. Rovněž nový podhled byl zavěšen pod původní, který má ocelovou konstrukci s dostatečnou únosností. Cílem nového dispozičního řešení hlediště a technologického vybavení kina bylo maximálně vyhovět  současným nárokům na prezentaci projekce ve formátu 35 mm. Hloubka jeviště byla zvětšena, aby bylo možné pořádání kulturních akcí. Bylo navrženo vícekanálové prostorové ozvučení v digitálním formátu DOLBY DIGITAL SURROUND. EX, včetně nových reproduktorů, který v současné době představuje nejvyšší zvukový formát v ozvučení kin.

Do kinosálu vedou dva vstupy, které byly nově upraveny, (místo provozně méně vhodných dvoukřídlých dveří šířky 1,30 m v každém ze vstupů do sálu byly nově osazeny  dvoukřídlé dveře šířky 1,90 m). Vzhledem ke změně kapacity kina byl ponechán jako hlavní pouze jižní vstup, severní zůstává jako bezpečnostní.
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
Tak
A.J.K.
17.03.10 11:31
neverim
Martin Boleš
18.03.10 08:46
Kino
Rivass
18.03.10 09:07
Krásné
Ilona Simeonová
18.03.10 11:54
podstata kinosálu
Jiří Kotouč
22.03.10 08:53
show all comments

more buildings from Vít Branda