Nový vstup do objektu Tepelného hospodářství

Nový vstup do objektu Tepelného hospodářství
Architect: Vít Branda
Spolupráce:Věnka Müllerová, Jan Žurek, Pavel Forman
Address: Chomutovská 1254, Kadaň, Czech Republic
Investor:Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Project:2003
Completion:2003


Původní objekt klasické výtopny na hnědé uhlí, postavený pro zásobování sídlišť budovaných v Kadani v souvislosti s výstavbou elektráren, změnil v průběhu let svou funkci a s touto změnou se investor rozhodl zvýšit úroveň vstupní části areálu.

V současné době se areál využívá především ke službám, kromě kanceláří a skladů a výměníků Tepelného hospodářství Kadaň v objektu sídlí Městská policie Kadaň,  Fitness sport centrum,  kanceláře a sklady stavebních firem, a volné plochy v dalších nadzemních podlažích objektu umožňují zřízení dalších kanceláří.

Nevyhovující stav schodiště s galerií do 2 NP vedl původně investora k rozhodnutí schodiště pouze nově zastřešit a opláštit, postupně se rozhodl zřídit schodiště nové, lépe vyhovující provozním a estetickým požadavkům.

Nové schodiště je navrženo jako materiálově a tvarově kontrastní hmota vůči původní budově výtopny, ale se zachovaným zřetelným průmyslovým výrazem. Velkoryse prosklené čelo schodišťové věže se stává poutačem při vjezdu a vstupu do areálu. Průmyslový výraz drobné stavby vstupu a schodiště bude v kontrastu ke kamenným zídkám terénních úprav a zahradních výsadeb.
 
Ve snaze minimalizovat rozměry schodiště a galerie bylo nové schodiště navrženo jako točité vřetenové a umístěno do osy mezi dva vstupy v úrovni 2.NP tak, aby galerie v úrovni 2.NP byla maximálně zkrácena a byl tak minimalizován rozsah opláštění. Nosná konstrukce schodiště a galerie je ocelová svařovaná z válcovaných a ohýbaných profilů a ocelového plechu, opláštění stěn i střechy z vlnitého povlakovaného a lakovaného plechu, vnitřní plášť ze sádrovláknitých desek. Průčelí schodišťové věže a obě čela galerie jsou prosklené v celé ploše lepeným bezpečnostním sklem.

Fasáda jižního průčelí objektu byla opravena včetně barevného řešení pláště, aby korespondovalo s novým vstupem.
0 comments
add comment

more buildings from Vít Branda