Rekonstrukce a dostavba synagogy v Praze

Rekonstrukce a dostavba synagogy v Praze
Address: Stroupežnického 32, Smíchov, Prague, Czech Republic
Investor:Židovské muzeum v Praze
Project:2001-02
Completion:2002-04
Built Up Area:540 m2
Built Up Space:7050 m3


Smíchovská synagoga stojí na nároží ulic Plzeňské a Stroupežnického v těsné blízkosti nového obchodně-administrativního centra Anděl. Objekt sestává z vlastní synagogy - nemovité kulturní památky a z novostavby na místě sanovaného tzv. "šámesova domu". Zbývající část parcely zaujímá provozní dvůr.
Synagoga z roku 1863 byla v letech 1930-1931 přestavěna podle plánů architekta Leopolda Ehrmanna. Vývoj okolní zástavby a měnící se regulace ponechaly areál v izolaci, se dvěma volnými štíty.
Současná rekonstrukce odstranila dvorní přístavby a rehabilitovala skrytou boční fasádu. Hlavní loď synagogy byla restaurována a celá věnována depozitáři archivu Židovského muzea. Vložení demontovatelné ocelové konstrukce do památkově chráněného interiéru umožňuje jeho využití bez zásahů do historických konstrukcí a ponechává otevřenou možnost budoucího využití.
Stavba synagogy i její náplň působí v místě plném internacionální, prosklené architektury jako solidní sochařský objem. V tomto konceptu byla navržena dvoupodlažní zděná přístavba, která bude využita jako zázemí archivního depozitáře - administrativa a badatelny.
Reakcí na modernistický styl meziválečné přestavby synagogy jsou otvory vyřezané do dekorativní betonové plochy, kde se střídají vrstvy kameniva a hutného betonu. Odlišný úhel zadní části pozemku byl inspirací k motivu horizontálně ustouplých ploch fasád, přes roh ustupujících v parapetu a v nadpraží oken. Šikmé je i nadpraží oken. Klidné vrstvení prolévaného betonu a okenních žaluzií tak pokrývá lehce rozklížený objem, díky němuž získala stavba nenápadnou rafinovanost.
0 comments
add comment

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI