Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Jevanech

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu v Jevanech
Address: Rekreační, Jevany, Czech Republic
Project:2002
Completion:2004 - 2005


Užitná plocha domu: 224 m² + terasy 82 m²
Samostatný objekt garáže se skladem: 77 m²

Původní dům byl postaven v období protektorátu Čechy a Morava. Objekt se nachází na parcele v ulici Rekreační v Jevanech. Pozemek je součástí roztroušené zástavby převážně dvoupodlažních rodinných a rekreačních domů, občasně vil. Vlastní parcela má nárožní polohu, na samotné hraně zástavby při komunikaci. Pozemek je plochý bez výrazného spádu, má charakter zahrady s podílem ovocných stromů.
Vlastní objekt je v rámci pozemku situován v rohové části, kratším průčelím rovnoběžně s ulicí.
Zadáním bylo rozšíření stávajícího objektu rodinného domu, na němž klient zásadně trval, třebaže jím požadovaný program objemově přesahoval rozsah původní stavby. Z tohoto důvodu bylo třeba řešit ne zcela ideální výškové osazení přízemí vůči zahradě. Koncept návrhu vychází z přiznání i objemově větší přístavby při zachování čitelnosti původního domu – tak aby výsledek tvořil kompaktní a ucelenou kompozici. Snahou bylo použít analogii s běžně prováděným nekoncepčním a chaotickým rozšiřováním stávajících objektů. Leckdy však mimoděk vytvářejícím zajímavá prostorová řešení, a ta adekvátním způsobem využít.
Byl změněn sklon střechy při zachování výšky hřebene. Barevně je objekt sjednocen s přistavovanou částí jídelny a horního pokoje. Fasáda směrem do ulice je obložena v místě terasy dřevem a spojena s nově navrženým dřevěným venkovním schodištěm, jež umožňuje oddělený vstup do patra přístavby. Společný sokl, vycházející z původní nivelity, propojuje obě části domu – starou i novou, tuto ve formě zahradní terasy.
Přístavba je řešena jako zděná, omítaná, dvoupodlažní s pultovou střechou. Je do ní situován nový hlavní vstup do domu přes malé vyvýšené zápraží kryté kovovou konstrukcí pergoly. Vstup je umístněn na jižní fasádě, kde jsou také dvě francouzská okna se zábradlím pokojů v patře. Směrem do zahrady je orientována terasa přístupná z patra. Část domu pod terasou je analogicky s čelní fasádou obložena dřevem. V dřevěném obkladu je umístněno velkoformátové francouzské okno do obytného prostoru. Po stranách jsou dvě menší francouzská okna, jedním je možné vstupovat na venkovní dřevěnou terasu. Terasa je navržena tak, aby propojovala objekt přístavby s původním objektem vytvořením jakéhosi společného soklu vedoucího podél celé severní fasády směrem do ulice. Toto řešení zároveň umožňuje přímý vstup na terasu i z ostatních místností v přízemí.
Při vytváření vnitřních prostor bylo postupováno obdobně jako u vnějšku. I v interiéru zůstává původní objekt v dispozici čitelný.
Vnitřní dispozice je dvoupodlažní, spojená dvouramenným schodištěm, ponechaným ve stávající poloze. V přízemí se nachází obývací prostor propojený přes jídelnu do kuchyně. Pracovna s malým hygienickým zázemím je napojena přímo na vstupní halu.
V patře je přes schodišťový prostor přístupná koupelna, šatna, samostatná toaleta a ložnice. Část patra je navržena jako oddělitelná pro dospívající děti, se samostatným vstupem po venkovním schodišti a terasou do zahrady. V této části se nachází koupelna a tři pokoje.

V Praze dne 15. 7. 2010                       
ing. arch. Juraj Matula
0 comments
add comment

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI