Rakouská státní televize - Zemské studio Salcburk

ORF - Landesstudio Salzburg

Rakouská státní televize - Zemské studio Salcburk
Architect: Gustav Peichl
Address: Nonntaler Hauptstrasse 49d, Salzburg, Austria
Investor:Österreichische Rundfunk
Completion:1968-72


Gustav Peichl, živoucí legenda rakouské postmoderny alias vídeňský komiksový hrdina Ironimus, navrhl pro ORF (rakouský veřejnoprávní rozhlas a televizi) během 60. - 90. let v každé ze spolkových zemí nové regionální studio a ve Vídni na počátku 80. let zrekonstruoval historické sídlo (tzv. Funkhaus, 1935-39) od Clemense Holzmeistera.
Všechna zemská studia vychází se stejných konstrukčních principů, čímž si lze jednotlivé pobočky snadno zaměnit. Mají společnou kruhovou dispozici, jednoduchou logickou skladbu s vnějšími znaky pozdního funkcionalismu (bíle omítané plochy, červená pásová okna) a vlny nastupující hi-tech (vnější schodiště, plošiny, vysílací věže, vzduchotechnika). Konstrukční systém umožňoval snadné přizpůsobení topografii, tvaru pozemku i potřebám jednotlivých uživatelů, příp. snadné rozšiřování objektu připojením vnějších segmentů.
V případě salcburského studia je kolem centrální dvoupodlažní haly uskupeno kancelářské křídlo, vysílací studia, víceúčelové sály, zkušebny, kontrolní místnosti, šatny, technické zázemí a sklady. Dům lze také vnímat jako složitý přístroj, což Peichl zvýraznil stříbrným nátěrem betonových prefabrikátů.
Hlavním záměrem regionálních studií bylo přinášet aktuální zpravodajství z rakouských regionů. Před érou internetu, patřila televize mezi nejvýznamnější médium, což se projevilo v architektuře  těchto staveb.
Příběh ORF zůstává zajímavý dodneška. V roce 2014 proběhla celoevropská soutěž (55 návrhů) na rozšíření hlavního sídla na Küniglbergu nedaleko Schönbrunnu. Stavba Rolanda Rainera z roku 1967 působí ve vilové čtvrti na západním předměstí Vídně poněkud naddimenzovaně. Dostavbou za 300 milionů euro se přitom celý areál ještě více rozroste. Současně probíhá diskuze, zda by neměla být Rainerova stavba památkově chráněná, aby se předešlo demolici a případným úpravám, s nimiž počítá vítězný návrh architektonické skupiny Riepl Kaufmann Bammer (Gabriele Riepl, Peter Riepl, Johannes Kaufmann, Daniel Bammer), který by měl být dokončen v roce 2020.
0 comments
add comment

more buildings from Gustav Peichl