Riepl

Peter Riepl

*1952 - Wels, Rakousko

Riepl Riepl Architekten

Hofgasse 9, A - 4020 Linec
+43(732) 782300
+43(732) 782300-19
arch@rieplriepl.com
Hlavní obrázek
Biografie
1952
- narodil se ve Wels, Horní Rakousko
1970-78 - studium architektury na univerzitě v Innsbrucku
od 1985 - společný ateliér s Gabriele Riepl v Linci, Rakousko
1988-94 - společná kancelář s Thomasem Moserem
2000 - hostující profesor na universitě v Kasselu, Německo
2004 - hostující profesor na Fachhochschule v Mnichově

„Peter Riepl je pečlivým tvůrcem, jehož koncepty se ze široka zabývají nejdůležitějšími pozitivními složkami moderny. Rád také přistupuje na její tradiční aspekty, stejně tak jako na sociální souvislosti moderny. Jeho osobnost rozhodující měrou ovlivňuje vývoj architektonické kultury v Horním Rakousku.”