Přístavba objektu střední školy Kostka

Přístavba objektu střední školy Kostka
Dodavatel:Zlínstav, a.s.
Address: Pod Pecníkem 1666, Vsetín, Czech Republic
Investor:Střední škola Kostka, s.r.o.
Completion:2017
Built Up Area:363 m2
Built Up Space:8225 m3


Stavba ukončuje soubor objektů areálu soukromé střední školy. Spolu s hlavní šestipodlažní budovou přístavby bylo součástí projektu a realizace nové hřiště pro mateřskou školu s přístupovou lávkou přes Jasenický potok a doplňující zpevněné plochy. Přístavba na trojúhelníkové parcele podobně jako sousední objekt sdružuje více funkcí. Podzemní podlaží je využito pro přednáškový sál, přízemí pro mateřskou školu a galerii nad sálem. Náplní 2.NP je ubytovaní studentů. Ve 3.NP - 4.NP jsou řešeny odborné učebny, v 5.NP gymnastický sál.
Přízemí s maximálně proskleným průčelím umožňuje prostup denního světla přes dvojpodlažní část haly do podzemního podlaží a zároveň nabízí zajímavé průhledy chodcům z hlavní ulice. Stavba se tak stává součástí veřejného prostoru. Průčelí v dalších podlažích jsou členěna již jen okenními pásy a otvory. Na jižním průčelí jsou okenní plochy osazeny slunolamy se stavitelnými vertikálními lamelami Kruhová okna tělocvičny v nejvyšším podlaží na severním průčelí jsou drobnou upomínkou na nautický dojem spojeného domořadí ukončeného zvýšenou částí s ostrým nárožím.
Hlavní konstrukci stavby tvoří železobetonový monolitický skelet založený desce realizované spolu s podzemními stěnami v technologii „bílé vany“. Obvodový plášť je vyzdívaný.
chaarchitekti / Jan Chlápek, Milan Chlápek
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
údiv
Daniel
21.12.18 09:19
... No,...
šakal
22.12.18 04:29
nějaká architektura
Vojtěch
22.12.18 11:33
Generace
Vích
23.12.18 09:10
show all comments

more buildings from chaarchitekti