Přístavba Katolického gymnázia v Třebíči

Přístavba Katolického gymnázia v Třebíči
Spolupráce:Eva Kovářová, Inka Matoušková, Eliška Zobačová, Václav Přikryl (statika), Eva Wágnerová (vegetace)
Address: Otmarova 30/22, Třebíč, Czech Republic
Investor:Biskupství brněnské
Project:2017
Completion:2019
Area:942 m2
Built Up Area:598 m2
Price:50 000 000 CZK


Architektura
Přístavba gymnázia je architektonickým vstupem do stávajícího areálu školy, který se nalézá v budovách bývalého kapucínského kláštera v Třebíči-Jejkově. Nová budova nahradila jednopodlažní provizorní křídlo bývalých dílen z období totality. Na jižní straně přístavba sleduje směr budov kvadratury, na severní straně vytváří vnitřní nádvoří pro relaxaci a oddych studentů s návazností na venkovní učebnu. Dvoutraktové dispoziční schéma otvírá v 1.NP prosklené respirium do nádvoří, ve 2.NP je chodba orientována do otevřené terasy. Učebny, laboratoře a kabinety jsou řazeny dle konkrétních požadavků školy. Architektura je artikulována jako jednoduchý navazující archetypální tvar, který v sobě integruje základní proporční vlastnosti historických budov kláštera, ale současně zcela důsledně pracuje se soudobými výrazovými prostředky, určujícími stavbu časově.
Časový posun vůči historické části školy je podtržen prosklenou mezerou s vloženou transparentní konstrukcí výtahu.

Konstrukce a technologie
Konstrukce využívá kombinovaný systém nosných stěn z keramických bloků, železobetonových sloupů a stropů. Výběr použitých materiálů je podřízen koncepční dvojrozměrnosti návrhu: disponují současným charakterem a zároveň v sobě obsahují potenciál dialogu s místem. V exteriéru je použita světlá vápenná omítka na korpusu domu, cembritové šablony na střeše, vymývané teraco na soklu, hliníková okna a šedě lakovaná ocel na zámečnických prvcích. Kamenné zídky, vyrovnávající terénní rozdíly, jsou ze skládané rosické ruly. V interiérech je použito světlé broušené teraco na chodbách a dubové parkety v učebnách a kabinetech. Dveře, průhledy do učeben a vestavěný nábytek jsou z javorového dřeva.
0 comments
add comment