Přístavba Katolického gymnázia v Třebíči

Přístavba Katolického gymnázia v Třebíči
Spolupráce:Eva Kovářová, Inka Matoušková, Eliška Zobačová, Václav Přikryl (statika), Eva Wágnerová (vegetace)
Adresa: Otmarova 30/22, Třebíč, Česká republika
Investor:Biskupství brněnské
Projekt:2017
Realizace:2019
Užitná plocha:942 m2
Zastavěná plocha:598 m2
Náklady:50 000 000 CZK


Architektura
Přístavba gymnázia je architektonickým vstupem do stávajícího areálu školy, který se nalézá v budovách bývalého kapucínského kláštera v Třebíči-Jejkově. Nová budova nahradila jednopodlažní provizorní křídlo bývalých dílen z období totality. Na jižní straně přístavba sleduje směr budov kvadratury, na severní straně vytváří vnitřní nádvoří pro relaxaci a oddych studentů s návazností na venkovní učebnu. Dvoutraktové dispoziční schéma otvírá v 1.NP prosklené respirium do nádvoří, ve 2.NP je chodba orientována do otevřené terasy. Učebny, laboratoře a kabinety jsou řazeny dle konkrétních požadavků školy. Architektura je artikulována jako jednoduchý navazující archetypální tvar, který v sobě integruje základní proporční vlastnosti historických budov kláštera, ale současně zcela důsledně pracuje se soudobými výrazovými prostředky, určujícími stavbu časově.
Časový posun vůči historické části školy je podtržen prosklenou mezerou s vloženou transparentní konstrukcí výtahu.

Konstrukce a technologie
Konstrukce využívá kombinovaný systém nosných stěn z keramických bloků, železobetonových sloupů a stropů. Výběr použitých materiálů je podřízen koncepční dvojrozměrnosti návrhu: disponují současným charakterem a zároveň v sobě obsahují potenciál dialogu s místem. V exteriéru je použita světlá vápenná omítka na korpusu domu, cembritové šablony na střeše, vymývané teraco na soklu, hliníková okna a šedě lakovaná ocel na zámečnických prvcích. Kamenné zídky, vyrovnávající terénní rozdíly, jsou ze skládané rosické ruly. V interiérech je použito světlé broušené teraco na chodbách a dubové parkety v učebnách a kabinetech. Dveře, průhledy do učeben a vestavěný nábytek jsou z javorového dřeva.
0 komentářů
přidat komentář