Parkovací dům Jana Gayera

Parkovací dům Jana Gayera
Spolupráce:Petr Večeřa, Jan Ondrák, Jan Müller
Address: Areál Gayerových a Vrbenského kasáren, Hradec Králové, Czech Republic
Project:2017
Completion:2.2018 - 5.2019


Nově vzniklý parkovací dům leží v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Městské památkové zóně Hradce Králové mezi ulicemi Šimkovou, Československé armády, Opletalovou a Divišovou. Nahradil urbanisticky a architektonicky nevhodné komerční a technické objekty. Pojme 284 parkovacích míst pro osobní automobily na kapalná paliva (benzín, nafta), elektromobily a v části garáží bude možné parkovat automobily na plynná paliva (LPG, CNG). Pro elektromobily jsme uvnitř vyhradili i místa pro nabíjení s možností rozšíření tohoto počtu až na 24 dobíjecích stání. Vybudovaný dům sníží deficit parkovacích míst v centru města a hlavně uvolní stávající urbanisticky i funkčně nevhodné parkovací plochy ve středu areálu pro veřejný polyfunkční prostor.
Architektonické řešení parkovacího domu vychází z účelu objektu s důrazem na citlivé začlenění do historického areálu. V návrhu jsme se snažili o maximální transparentnost umožňující průhledy objektem. Stavba o dvou hmotách propojených komunikačními krčky uzavírá prostor budoucího náměstí v Gayerových kasárnách. Vyšší vjezdová část o čtyřech podlažích opticky navazuje na historické objekty kasáren a doplňuje severní uliční čáru Šimkovy ulice.
Parkovací plochy jsou výškově navzájem o půl patra posunuty. Mezi sebou je propojují obousměrné rampy. Pro pěší je zpřístupňují dva schodišťové tubusy s výtahem. Prostor mezi rampami v přízemí využíváme pro technologické místnosti, na které navazuje sociální zázemí a vstupy z východní a západní strany objektu. Ve zbylých patrech jsme prostor ponechali volný, aby vzniklo vzdušné atrium, které do objektu přivádí přirozené denní světlo. Vjezd do objektu je z kruhové křižovatky v ulici Šimkova, zdobí jej dva betonové obelisky s popisem průběh bitvy u Lipjag. ve které por. Jan Gayer utrpěl zranění, kterým nakonec podlehl.
Konstrukční řešení - budovu tvoří monolitický železobetonový skelet se ztužujícími vertikálními, komunikačními jádry. Stropy jsou bezprůvlakové, spádované betonové desky. Konstrukční modul jsme zvolili na tři parkovací stání, krajní pole jsou z důvodu statického působení pro stání dvě. Obvodový plášť je otevřený ze svislých profilovaných modřínových lamel, které jsou lokálně doplněny pohledovými betonovými stěnami. Objekt zastřešuje rovná střecha s krycí vrstvou ze štěrkového kačírku.
architekti chmelík & partneři
0 comments
add comment

more buildings from architekti chmelík & partneři