Okresní nemocenská pojišťovna v Mladé Boleslavi

Okresní nemocenská pojišťovna v Mladé Boleslavi
Architect: Jiří Kroha
Address: Jaselská 146, Mladá Boleslav, Czech Republic
Completion:1924-25


SITUACE
Dům postaven jest v ulici cca 12 m široké, v části, kde jest stavba více než dvoupatrová provedena jest v I. poschodí od ulice odstup cca 6 m, takže vzniká terasa. Podobný odstup proveden v II. poschodí na straně souseda, takže umožněno umístiti pokoje a okna též na straně t. z. štítové zdi.

DISPOSICE
Budova jest přestavbou a přístavbou starého jednopatrového domu, který zvýšen byl o jedno patro a k němuž přičleněna přístavba třípatrová s polopatrem půdním. Dům obsahuje:
1. Kanceláře O.N.P.
2. Léčebný ústav O. N. P.
3. Zubní ambulatorium O. N. P.
4. Byty a soukromé ordinace ústavních lékařů.
5. Byty zaměstnanců (byt o 4. pokojích, o 2 pokojích a byty o 1 pokoji s příslušenstvím.
9. Atelier.
7. Garáž (ve dvoře).
Budova řešena s ohledem na pozdější přístavbu vanových a parních lázní v nádvomím traktu a vzduchových a slunečních lázní v podkroví.
Léčebný ústav má ordinační síň ambulatoria s elektroléčebnými stroji, ordinace pro nemoci vnitřní a tuberkulosu, laboratoře, místnost pro Roentgen, horské slunce a Solux lampu, pro čtyřkomorovou lázeň s  pantostatem, zubní ambulanci, nemocniční dvoranu, čekárny (3) atd.

KONSTRUKCE
Stropy, nosné pilíře a překlady železobetonové, konstrukce rámové, zdivo cihelné, zdivo vyložené z cihel „Sama". Omítky zevní „Břízolit".

INTERIEUR
Dlažby ve dvoranách a schodišti šamotové, obklad pilířů šamotovou mosaikou, obklad stěn flísnami. Podlahy v ordinacích, úřadovnách xylolitové. Osvětlení ve středním traktu pomocí skloželezobetonové konstrukce soustavy společnosti Duplex-Prismat a Skloželezobetonů v Praze.

0 comments
add comment

more buildings from Jiří Kroha