Obytný súbor Urban Residence

Polyfunkčný bytový dom A1, A2, B a C

Obytný súbor Urban Residence
Address: Račianska 26, Bratislava, Slovakia
Investor:Urban Residence s.r.o.
Project:12.2015 - 5.2019
Completion:1.2017 - 2021
Area:28450 m2
Built Up Area:4280 m2
Site Area:14280 m2
Built Up Space:63167 m3
Price:37 750 000 Euro


Spolupráce: Miroslav Čatloš, Roman Čambal, Juraj Česelský, Miroslava Gašparová, Matúš Grega-Jakub, Juraj Kurpaš
Krajinná architektura: Ateliér Divo / Ján Augustín, Iveta Augustínová
Projekt tvoria tri samostatné bytové domy. Na Račianskej ulici je umiestnený 7 poschodový doskový dom.  Druhý dom má 7 nadzemných podlaží a dve ustúpené. V polovici svojej dĺžky je mierne zalomený, čím vytvára optické uzavretie vnútrobloku. Tretí z objektov je navrhnutý ako 12 poschodový bodový dom a jeho orientácia súvisí s výstavbou susedného projektu Rezidencie Pri Mýte.  Naším zámerom je obe územia prepojiť, tak aby vznikla nová fungujúca a ucelená štvrť.
Základnú urbanistickú myšlienku novej štvrte tvorí vnútroblok s veľkorysým parkom o výmere viac ako 6 000 m².  Na  pôvodnú koncepciu od architektov Juraja Šujana a Karola Stassela bolo ľahké plynulo nadviazat a ju rozvinúť. Prirodzene zapadá do mestského prostredia Račianskej ulice.  Naším zámerom bolo priniesť do projeku novú mestskú vybavenosť, oživiť tak verejný priestor aj na druhej strane Račianskej Ulice. Chodník sa rozšíri a vznikne nová cyklotrasa. Pasáže prepoja rušnú ulicu a pokojný vnutroblok.
Compass architekti
0 comments
add comment

more buildings from Compass Architekti