Obytný súbor Ahoj park

Obytný súbor Ahoj park
Address: Sliačska 1, Bratislava, Slovakia
Investor:Ahoj Development
Project:2014-15
Completion:2017-19
Area:15674 m2
Built Up Area:2280 m2
Site Area:6170 m2
Built Up Space:63167 m3


Rezidenčný projekt Ahoj Park sa nachádza na Sliačskej ulici v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v obytnej štvrti nazývanej Pod Briežkami.
Ahoj Park tvoria tri samostatne stojace obytné domy, ktoré spoločne vytvárajú príjemný vnútroblok so zeleňou a relaxačnou zónou. Komplex Ahoj Park prirodzene nadväzuje na existujúcu obytnú štvrť a rozširuje ju smerom do centra mesta. Maximálna výška obytných domov je osem podlažná, vďaka čomu tento projekt nielen rešpektuje okolitú zástavbu, ale stáva sa jej integrálnou súčasťou.
Dômyselná a účelná architektúra projektu Ahoj Park ponúka optimálne veľkosti rozumne dispozične riešených bytov. Atraktivitu architektonického riešenia zvyšujú balkóny po celej šírke fasád a veľkorysé terasy naustúpených podlažiach.Relaxačná zóna polootvoreného vnútrobloku, trávnaté pochy s vyrastenými stromami, detské ihrisko, lavičky a exteriérové fitness – to všetko vytvára oázu pokoja, ktorá ponúka obyvateľom domov Ahoj Park príjemnú atmosféru a potrebnú intimitu pre pohodlný život v meste.
0 comments
add comment

more buildings from Compass Architekti