Obytný soubor Újezd u Průhonic

Obytný soubor Újezd u Průhonic
Spolupráce:Jan Gadziala
Address: Ke Splavu 2, 4, 6, Nad Rybníčkem 1, 3, 5, Nd Mlýnským rybníkem 30, 32, Újezd u Průhonic, Prague, Czech Republic
Investor:Nová Praha CZ s.r.o.
Completion:2015-18


Architektonická studie řeší návrh menšího obytného souboru v Újezdu u Průhonic. Pozemek se nachází v severozápadní části obce s tím, že jde o širší lokalitu určenou pro budoucí výstavbu převážně rodinných domů. Důležitým úkolem studie bylo najít způsob, jakým navrhnout a stavět novou ulici na vesnici a zároveň v příměstské části Prahy. Způsob orientace vůči ulici i sousedům, tvarové a materiálové řešení to vše jsme se snažili podřídit základnímu konceptu kompaktního bydlení. To zamezuje vytváření slepých míst mezi domy, jasně definuje soukromé a veřejné prostory a zabraňuje nežádoucím pohledům do zahrad z ulice.
Domy jsou navrženy ve dvou typologických variantách. Využívají podobné architektonické prvky, které se různě obměňují a vzájemně doplňují. Stavby jsou rozvrženy v několika hmotách, které mají svoji funkci, formu a také různé materiálové řešení. Ve spojení s nově založenou zahradou se pak jedná o funkční celek, který svým obyvatelům poskytne příjemné bydlení s dostatečným technickým zázemím a úložnými prostory.
Typ „Trojdům“ je tvořen domy ve tvaru písmene L. Hlavní hmota domu má sedlovou střechu. Orientace štítu a hřebene vychází z místní tradice a to natočením do ulice. Kolmo na dům navazuje část zázemí, ta je přízemní a má plochou, částečně pochozí střechu. Toto prostorové uspořádání, v návaznosti na další domy, vytváří polosoukromá zákoutí, prosvětlena od jihu.
Typ „Dvojdům“ má podobný charakter. Využívá sousedství vedlejšího domu k vytvoření společného vstupního krytého portálu. Ustoupením garáže dovnitř pozemku zároveň vzniká optické oddělení sousedících teras.
SENAA architekti
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
... Hele,...
šakal
29.10.20 12:19
helehele
krteczek
30.10.20 05:14
Pohoda?
Dr.Lusciniol
30.10.20 11:29
průchozí garáž ?
takyarchitekt
30.10.20 11:55
přístup na zahradu
Jan Sedláček/SENAA
04.11.20 08:20
show all comments

more buildings from SENAA architekti, s.r.o.