Obytný soubor Na Lhotách IV. etapa

Obytný soubor Na Lhotách IV. etapa
Spolupráce:Martin Šenberger, Tomáš Bárta, Vít Sladký
Investor:K-STAVBY, a.s.
Project:2007-09
Completion:2010-13
Built Up Area:5091 m2
Built Up Space:38190 m3


Urbanistické řešení vychází ze snahy o maximální využití území a zároveň zachovaní velké míry soukromí na jednotlivých zahradách. V řešeném území je navrženo celkem 31 rodinných domů. Součástí architektonické koncepce byla snaha dosáhnout výrazu příjemného obytného prostoru odpovídajícího měřítka. Tomu napomáhá  také přímé propojení areálu s přilehlým prostorem Kunratického lesa. Kombinace řadových domů s dvojdomy a solitéry vytváří prostorovou členitost jednotlivých částí řešeného území, která je podpořena hmotovou členitostí a materiálovým řešením fasád jednotlivých objektů.
Rodinné domy jsou řešeny v deseti základních dispozičních variantách. Část rodinných domů přimykajících se k původní zástavbě je sdružena ve dvojdomy a tvoří pomyslnou bariéru. Na pozemcích lemující ochranné pásmo Kunratického lesa, jsou umístěny větší solitérní domy. Všechny objekty jsou dvoupodlažní, některé s jedním podzemním podlažím. Kompaktní a logicky uspořádané řešení interiéru domů je závislé od jejich velikosti. Architektonický výraz zástavby navazuje na předchozí etapy. Fasády domů jsou kombinací kontaktního zateplení v bílé barvě a obkladu z plasto-hliníkových desek tmavě hnědé barvy. Nad venkovními terasami navazujícími na hlavní obytné prostory jsou osazeny stínící markýzy tvořené textilními membránami vypnutými na nerezovou konstrukci. Opěrné a vyrovnávací stěny jsou z pohledového betonu. Lokalita má měřítko vilové zástavby městského typu.
ADR s.r.o.
0 comments
add comment

more buildings from ADR