Obytný soubor Na Lhotách

III. etapa

Obytný soubor Na Lhotách
Address: Dolnomlýnská, Kunratice, Prague, Czech Republic
Investor:K-Stavby a.s.
Project:2007 - 2008
Completion:2008 - 2010
Area:1934 m2
Built Up Area:990 m2


Řešený prostor se nachází v Praze Kunraticích v přímém sousedství s již dříve realizovaným areálem rodinných domů. Jedná se o 3 menší bytové domy, které tvoří přechod mezi novými rodinnými domy a vyšší stávající zástavbou na východě území. domy jsou orientovány podélnou osou ve směru sever-jih podél ulice dolnomlýnská. Svažitý terén  je kompenzován třemi terasami, navzájem výškově oddělenými, které tvoří platformy pro jednotlivé bytové domy. Objekty jsou tak mírně vyvýšeny nad okolní zástavbu a umožňují výhledy na kunratický les a okolí. Díky výškovému oddělení a půdorysnému posunutí působí objekty v terénu přirozeně a mají blíže k měřítku rodinným domům.
Bytové domy jsou tří podlažní s malým počtem bytů (2-4 na patro) a minimem komunikačních prostor.
Hlavní obytné prostory jsou situovány na západní a jižní fasádu s výhledy do okolní zeleně. Součástí každého bytu je terasa nebo balkon, který tvoří výrazný architektonický prvek. Fasády jsou omítané v neutrální šedé barvě a jsou doplněny výrazně barevným obkladem balkonů z kompozitních panelů.
Preferovaná orientace objektu je podpořena rozdílným členěním oken jednotlivých fasád.
Objekty svým jednoduchým a jasným konceptem doplňují areál rodinných domů a tvoří s ním jeden urbanistický a architektonický celek.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
To vypadá úhledně.
Dalibor Černý
08.03.12 10:24
Pěkné
Kateřina Mališová
08.03.12 12:52
príjemné, sympatické
Lamik
08.03.12 05:14
show all comments

more buildings from ADR