Obytný areál Sympatie

Obytný areál Sympatie
Address: Pod Vodárenskou věží, Prague, Czech Republic
Investor:Skanska CZ a.s.
Project:2002-03
Completion:2003-04
Area:5100 m2
Built Up Area:3270 m2
Price:180 000 000 CZK


Urbanistické řešení vychází z původního návrhu ateliéru GAMA a z územního rozhodnutí. Investor požadoval toto řešení zachovat a tak nedošlo k výrazným změnám.
Příjezdy k domům jsou z obslužných komunikací. K domům na severní straně areálu je příjezd z ulice Pod Vodárenskou věží, ke skupinám řadových rodinných domů na západě a dvojdomům na jižní straně pak z mezilehlých obslužných komunikací uvnitř areálu.
Pro celý bytový areál platí několik společných zásad. Vlastní domy mají dvě nadzemní podlaží.Hmoty domů jsou ukončeny plochými střechami.Výrazným prvkem parteru jsou předsunuté garáže na vstupních fasádách. Balkony a pergoly jsou navržené jako ocelové nebo dřevěné konstrukce.
Zahradní části domů budou vymezené mezi parcelami lehkým oplocením pletivem s popínavou zelení nebo živým plotem. Ve vstupních partiích domů jsou do zděného oplocení v. 1,6 m integrovány instalační sloupky sítí, prostory pro skladování odpadků, vstupní branky a vrata. Místy je oplocení doplněno integrovaným prostorem pro uskladnění zahradních potřeb a nábytku.
Kontakt domu se zahradou je přes venkovní terasu s podlahou řešenou jako lehký dřevěný rošt osazený volně nad terénem. Terasa je kryta pergolou. Prostory sousedících teras jsou pohledově odděleny neprůhlednou stěnou umístěnou na společné hranici sousedících pozemků.
Řadové domy tvoří 2 ucelené skupiny po pěti domech. Navržené domy sledují v parteru klesání stávajícího terénu naopak atika zůstává vodorovná a pohledově zceluje celou skupinu domů.
Řadové domy jsou architektonicky navržené jako jednoduchý kvádr s vystupujícími integrovanými garážemi na straně uliční a předstupujícími hmotami teras, řešených jako lehký dřevěný rošt osazený volně nad terénem, s pergolami na straně zahradní. Hmoty domů jsou vysoké dvě podlaží.
Dvojdům je architektonicky jednoduchým kvádrem s rovnou střechou. Tuto hmotu kompozičně doplňují předsunuté prvky jednopatrových garáží.
Všechny domy vyjma dvou typů jsou nepodsklepené. Střešní nástavby nebo ustupující podlaží nebyly vzhledem k naplnění zadání uvažovány, jsou však při požadavku zvýšení obytné plochy bez problémů možné a mohou být pro architektonické řešení rozhodně přínosem.
0 comments
add comment

more buildings from ADR