Obchodní centrum Šestka

Obchodní centrum Šestka
Address: K letišti 1090, Ruzyně, Prague, Czech Republic
Completion:09.2005-11.2006
Area:45000 m2
Price:1 200 000 000 CZK


DNA architekti vznikli jako jeden z následnických subjektů po rozdělení d u m architekti s.r.o.
Nově vznikající nákupní centra na okraji města nehospodaří se svým pozemkem, ani s krajinou, neutváří město. Pouze nezávislé solitérní stavby bez jakéhokoli záměru řazené k sobě, obklopené prázdným prostorem parkovišť. Nemají parter, nekomunikují s ulicí, ulice se přesunula dovnitř. Důsledkem toho vznikají anonymní bedny. Návrh Šestky nahlíží na tento problém z jiného úhlu.

Nákupní centrum Šestka leží na okraji Prahy, hlavního města České Republiky, za městským okruhem, vedle areálu mezinárodního letiště Ruzyně. Nachází se v území, kde se očekává v následujících letech vybudování stanice městské rychlodráhy a dalších budov.

Koncept nákupního centra Šestka své místo v krajině jasně vymezuje. Parkování je umístěno v půdorysné stopě domu, z větší části na střeše, z části uvnitř domu. Zemina vytěžená při stavbě slouží k zahrnutí bočních stran a vytvoření valů. Zároveň je využita pro konstrukci nájezdových ramp na střechu. Tvoří dvě boční fasády objektu porostlé travou splývající s okolím.
V místě návaznosti na budoucí stanici rychlodráhy je val odříznut pro umístění vstupu pro pěší návštěvníky. Geometrie betonového vstupu je odvozena z průběhu městské komunikace.

Čelní fasády, dva řezy v krajině, jsou využity pro zásobovací dvory, větrací otvory, dveře a okna kanceláří. Jsou překryty perforovaným plechem, záclonou, za kterou lze číst díky hře světel a stínů rozhraní plného a dutého, země a domu.

Střecha se stala novým parterem místa. Organizace objektů na střeše je podřízena parkovacím stáním. Veškeré technologie jsou srovnány do pěti plošin rovnoměrně rozmístěných na střeše. Světla jsou umístěna do vysokých stožárů osvětlujících maximální plochu. Užití šedivě městských materiálů dává vyniknout červeni vstupu. Pravoúhlé siluety střešních objektů umožňují vyniknout křivce vstupu.

Uvnitř je ve dvou patrech umístěna nákupní galerie propojující množství větších či menších obchodů. Plynulý pohyb návštěvníků se obtiskl do plánů galerie. Nakupující jsou vedeni prostorovou osmičkou propojující obě patra budovy lemovanou obchody. Galerii lemuje reklamní pás, stužka v prostoru, kam nájemci umísťují svá loga. Princip pohybu utvořil tvar světlíku na hlavním náměstím galerie i tvar střešního vstupu. Účelové a únikové chodby jsou z důvodu jednoznačné orientace vymalovány podle účelu základní barvou, dohromady utváří barevné spektrum.

Konstrukce domu je železobetonový montovaný velkorozponový skelet. Jádra, jsou z monolitických pohledových betonů. Zemní valy jsou vyztuženy geotextiliemi a zpevněny ocelovými sítěmi. Vyměnitelné příčky jsou ze sádrokartonů.

Střecha domu může jednoho dne sloužit jako parter pro výstavbu budov principielně identicky řešených s technologickými plošinami.


Developer: TK Development Czech II. s.r.o.
Generální dodavatel: GEMO Olomouc s.r.o.
Generální projektant: d u m architekti s.r.o.
Koordinace a technické řešení: Ing. Jakub Kašpar / d u m konstrukce
20 comments
add comment
Subject
Author
Date
Obchodni centrum
Johanka
02.02.07 03:50
markety
Jan Kratochvíl
02.02.07 04:22
marjet na namesti
Jakub Wyderka
02.02.07 04:01
Kam čert nemůže, tam nastrčí supermarket
Jan Kratochvíl
02.02.07 04:44
show all comments

more buildings from DNA architekti