Nový pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení

Nemocnice Pelhřimov

Nový pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení
Spolupráce:Jiří Houda, Jana Pražáková, Peter Kótka, Martin Chromjak, Josef Beneš, Milan Obermaier, Boris Hladký
Address: Slovanského bratrství 710, Pelhřimov, Czech Republic
Investor:Kraj Vysočina
Project:2019-22
Completion:2020-22
Area:8300 m2
Built Up Area:2200 m2
Built Up Space:40000 m3


Pětipodlažní novostavba pavilonu poskytuje zázemí pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Je propojena s klíčovými provozy nemocnice páteřní osou tří nadzemních spojovacích krčků. Budova, která získala titul Stavba roku 2023, je realizována v pasivním standardu. Návrh byl projektován 3D technologií BIM, která velice zefektivňuje nejenom proces výstavby, ale také veškerou budoucí správu budovy.

Urbanismus
Urbanistická struktura areálu je tvořena rozvolněnou zástavbou jednotlivých objektů, jejichž orientace vychází z převažující svažitosti terénu. Ten stoupá od jihozápadu k severovýchodu podél ulice Slovanského bratrství, k níž je většina bloků areálu ortogonálně natočena. S ohledem na místní výrazné terénní zlomy a oblé linie lemujících komunikací nejsou jednotlivé objekty vůči sobě striktně rovnoběžné.
Místo pro nový pavilon bylo vybíráno hlavně z hlediska logistického propojení se stávající provozní strukturou nemocnice. A hlavně z tohoto důvodu je nový objekt situován mezi pavilon akutní medicíny, pavilon DRJ, budovu ředitelství nemocnice a místní park.

Architektonické řešení
Pokud jde o architektonické řešení, objekt je navržen v minimalistické formě kvádru na sloupové podnoži, která je z části skryta zapuštěním do strmého svahu. Tím vzniká při příchodu od hlavního vjezdu do areálu dojem levitující hmoty. Ten je umocněn vhodně zvolenou, plně prosklenou fasádou prvního vstupního podlaží. Základní tvar kvádru je v místě zvlněného bočního svahu rozšířen na výšku tří podlaží, čímž podporuje vnímání domu, který přirozeně vrůstá do země.

Při hledání motivu výtvarného ztvárnění objektu se autoři inspirovali skalnatým svahem, z něhož vyrůstá nový pavilon. Promítli ho do abstraktních motivů lomených čar propsaných do fasádního obkladu s dvojí hrubostí povrchu. Výraz fasády se tak pod dopadem slunečních paprsků proměňuje, a to jak z různých úhlů pohledu, tak dle denní doby. Záměrem bylo, aby tento efekt byl na první pohled skryt. Při bližším pohledu pozornému pozorovateli však neunikne. Lomené křivky jsou propsány též do tvarování opěrných zdí, které ve strmém svahu umožnily vznik poklidného vstupního parteru. Ten nabízí pacientům i návštěvníkům odpočinkové místo obklopené zelení a doplněné vodním prvkem.

Nad tímto prostorem se klene největší ze tří propojovacích mostů, který jako jediný probíhá ve dvou podlažích. Mosty jsou prosklené s pasivním stíněním. Pro tvar pilířů bylo též užito lomených tvarů, jež opticky zjemňují dimenze nosných prvků a povyšují jejich estetické vnímání.

Výrazným činitelem pro architektonické ztvárnění bylo světlo. Umístění budovy mezi tři stávající pavilony nemocnice, při současném novém propojení mosty, je z hlediska logisticko-provozního ideální. Je však současně velmi limitující z hlediska přirozeného osvětlení. Proto byla volba bílé fasády jednoznačná. Zároveň bylo nejnižší podlaží navrženo celoprosklené a ve vyšších podlažích byla maximalizována výška oken se sníženými parapety, vhodnými pro usednutí. K vysoké kvalitě vnitřního prostředí přispívá inteligentní řízení umělého osvětlení, užití akustických materiálů, a to vše při splnění všech hygienických požadavků.

Architektonicko-výtvarného řešení interiéru
Součástí projektových prací bylo zpracování architektonicko-výtvarného řešení interiéru. Inspirace zelení v areálu a skalnatým svahem, jejichž motiv je propsán do exteriéru, byl aplikován i v interiérovém řešení. Zvolena však byla mnohem hravější forma a užití funkčních materiálů. Ve veřejných částech a v pokojích pacientů jsou tak ochrannými obklady stěn tvořeny abstraktní motivy vzdáleně připomínající origami, vyvedené v jasných až pastelových barvách. Jejich zastoupení se proměňuje po jednotlivých podlažích. S ohledem na věk pacientů i skladbu oborů je hravost obkladu záměrná a ustupuje tak, jak se mění účel místností. Zdravotnické provozy pracují s minimalistickou estetikou. Přílišná barevnost by mohla být rušivá, proto je zde upřednostněna účelnost provozu, který vytváří rovnováhu mezi prostory pro pacienty, veřejnost a zdravotnický personál.

Koncept provozního řešení
Funkčnost stavby je prvořadá. Proto je pavilon ukázkou propojení požadavků jak technických, provozních a hygienických, tak i estetických. To vše jako celek přispívá k pozitivnímu vnímání prostředí ze strany pacientů, návštěvníků a v neposlední řadě celého zdravotnického personálu. Důraz je kladen na to, aby jednotlivé funkční celky jako jsou lůžková oddělení, ambulantní části a porodnice, nebyly průchozí. A také aby se co nejméně křížily cesty pacientů, čistého a použitého materiálu, zvláště použitého prádla s pohybem stravy. Oddělení jsou uzavřená, neprůchozí, navázaná přímo na haly komunikačních vertikál. Všechny výtahy jsou lůžkové, napojené na náhradní zdroj energie a umožňují transport nemocničních lůžek. Šířky hlavních chodeb min. 2,4 m umožňují transport pacientů na nemocničních lůžkách.
0 comments
add comment

more buildings from Obermeyer Helika a. s.