Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Spolupráce:Jiří Houda, Milada Červenková, Vít Dušek, Diana Pražáková
Address: tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav, Czech Republic
Project:2013-14
Completion:2015-16
Built Up Area:300 m2


Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi je pavilónová stavba se všeobecnou lékařskou péčí. V předpolí nemocnice bylo v místě dosluhující stávající lékárny rozhodnuto o vytvoření novostavby se stejným účelem.  Architektura nové lékárny navazuje na stávající zástavbu "nemocniční zdi". Pomáhá jasně definovat nároží a předprostor vstupu do mladoboleslavské nemocnice. Architektonický návrh pracoval s jednoduchou koncepcí linie "stuhy" spojující tvarově výrazné nadpraží nároží a zvýšený parapet podél rušné ulice. Významným a čistým detailem je použité tvarosloví prosklené fasády s ohýbanými skly v nároží přidávající hravost a jemnost.

Objekt je rozdělen do dvou samostatných částí pouze se společným zásobovacím vstupem. Jedná se o Lékárnu včetně přípravny léčiv, skladovacích prostor, zázemím  a prodejnu zdravotnických potřeb s vlastním zázemím. Provozy na sebe navazují v podélném směru objektu.

Všeobecně se jedná o stavbu malého charakteru, který je první fází možné revitalizace předprostoru nemocnice.

Barevnost exteriéru vychází z koncepce jednoduchosti - hliníkový lehký obvodový plášť reprezentuje antracitově šedá, plochy kontaktního pláště bílá hlazená omítka. V interiéru je celek doplněn o betonový odstín podlahových materiálů - dlažby ve veřejných částech a povlakové v neveřejné. Celek je akcentován limetově zelenou, použitou pouze na orientačních prvcích a výrazných nábytkových plochách.

Oblé nároží je v interiéru akcentované umístněním obdélných zapuštěných svítidel kolmo na fasádu podél celé uliční fronty. Odkaz "stuhy"  se odráží i v nábytku kde limetová linie táry vytváří hranici mezi zákazníkem a lékárníkem. Motiv "zeleného kříže" - označení lékárny se propisuje na šuplících oficíny. Zbytek interiéru je řešen převážně v bílé a světle šedém odstínu "betonu".
0 comments
add comment

more buildings from Obermeyer Helika a. s.