Nový Hlavák - soutěžní návrh

Nový Hlavák - soutěžní návrh
Address: Wilsonova 8, Vinohrady, Prague, Czech Republic
Completion:2022-23


Celé Hlavní nádraží je třeba vnímat komplexně, a to nejen pro složitost prostředí, které ji obklopuje a jehož je součástí, ale také pro bohatou škálu historických návazností a odkazů. Jeho stávající podoba je výsledkem dlouholetého vývoje, během kterého prošlo samotné nádraží i navazující území zásadními změnami. Některé vrstvy jsou dodnes čitelné, některé už nejsou fyzicky přítomné, ale všechny dohromady tvoří bohatý palimpsest, který se dále přepisuje a rozvíjí.
Nejvýraznějšími vrstvami v území jsou park, nádražní budova od arch. Fanty, Nová odbavovací hala (NOH) a severojižní magistrála (dále jen Magistrála). Všechny vznikly na základě celospolečenských změn a požadavků, které s sebou tyto změny přinesly, a všechny do území vstoupily svébytně, a zásadně tak měnily prostorové, provozní a významové vztahy. Stejně sebevědomě tedy nyní vstupuje do současné situace návrh přestavby a rozšíření budovy Hlavního nádraží, jehož ambicí je vycházet z hodnot stávající architektury a vnášet do území nové kvality a dynamiku.

V reakci na secesní budovu od arch. Fanty, která byla do té doby autonomním hegemonem v území, vytvořil v letech 1972 - 1979 tým architektů (Danda, Bočan, Šrámek, Šrámková a Rothbauer) stavbu se silnou identitou a zároveň citlivou ke svému kontextu. Hmota této stavby ustupuje v rámci konceptu jeskyně hlavním výhledům z parku na budovu arch. Fanty a uzavírá se do sebe. Uvnitř budovy pak tento tým vytvořil jasně čitelné osové uspořádání, které efektivně distribuuje každodenní nápor cestujících.
Náš návrh přestavby pak funguje jako prostředník mezi těmito dvěma světy a na místě styku rigidních konstrukcí vytváří zlom, který jeskyni otevírá a vizuálně ji propojuje s budovou arch. Fanty.

Další důležitou změnou je přeměna parku. Ten má plnit dvě funkce - tranzitní a destinační. Tranzitní funkce vyžaduje co nejpřehlednější prostor pro cestující. Musí uživatelům maximálně usnadnit přestup mezi různými formami veřejné dopravy a rovnoměrně je distribuovat do okolí. Pro plnění funkce destinační je třeba vytvořit místo pro setkávání a rekreaci lidí, kteří bydlí a pracují v bezprostředním a širším okolí. Území musí sloužit všem věkovým i sociálním skupinám. Celý park musí být inkluzivním místem pro všechny s důrazem na rodiny s dětmi, ale i na zahraniční turisty, pro které je uvítáním do města Prahy.
CHKAA
0 comments
add comment

more buildings from CHYBIK + KRISTOF