Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu
Charakteristika území stavby:

Popis řešeného území
Pozemek je součástí existující parcelace skupiny ulic se zástavbou dvojdomů. Tato skupina objektů vznikla v období před 1945. Původní charakter lokality byl výrazně pozměněn především od 70. let 20. století, kdy dochází k četným dostavbám, přestavbám, celkovým rekonstrukcím a spojování původních staveb.
Původní polovina dvojdomku byla nahrazena novostavbou. Důvodem bylo nevyhovující dispoziční a rozměrové řešení spolu s nedostačující úrovní a kvalitou užitých konstrukcí.

Architektonické řešení

Urbanismus, umístění stavby
Vzhledem k velikosti pozemku a jeho orientaci, vychází situační řešení nově navrženého objektu především z polohy původní stavby, resp. návaznosti na zbývající část dvojdomu souseda. Vlastní stavba se rozšiřuje především směrem do zahrady kde při jižní hraně také vznikne plnohodnotná obytná část, jakési zahradní křídlo domu. Toto řešení výrazně eliminuje stávající hospodářské objekty ze strany jižního souseda (je přistaven ke štítové zdi sousedních objektů) a lépe využije vlastní zahradu. Oproti původnímu řešení dochází k integraci garáže v rámci novostavby rodinného domu. Tím se zmenší délka předjezdu garáže ve prospěch užitné plochy zahrady.

Hmotové řešení
Navrhovaný rodinný dům svou povahou a rozměrem spadá do kategorie jednoduché stavby. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní jednoduchá nepodsklepená stavba nad "L" půdorysem. Skládá se z přízemí a patra, k němu přiléhá - částečně autonomní - jižní zahradní křídlo. Uliční část je tvořena kompaktními objemy tří ustupujících hmot. Základním konceptem je stupňovitá silueta domu zvedající se ve třech stupních od nejnižší severní části (garáže) až po štítovou stěnu souseda. Toto řešení je v souladu s původní dvoustupňovým uspořádáním předválečných dvojdomů, charakteristickým pro celou lokalitu. Nedochází tak k násilné změně objemu jedné poloviny dvojdomu, jako v mnoha okolních případech. Uliční fronta fasády navazuje na sousední objekt a respektuje jeho výškové uspořádání. Dům tvoří staticky působící hladké hmoty.
Stavba je směrem k severnímu sousedovi více ustoupena, orientuje se převážně do zahrady. Cílem návrhu bylo omezit objem hmoty objektu v patře, v souladu s přilehlou druhou polovinou dvojdomu. To je umožněno vložením kvádrové hmoty v zahradě, kolmo na uliční trakt. Zahradní křídlo analogicky přiléhá ke stávajícímu křídlu sousedního domu (ke štítu). Úroveň vstupu / resp. podlah přízemí / je snížena na jeden stupeň nad úroveň zahrady.

Fasády
Druhým motivem návrhu je dělení fasád podle materiálů na čelní a zadní - omítané a stupňovité boční - obklad dřevěnými palubkami Red Cedar. Princip "dortového řezu" který odhaluje jiný materiál je uplatněn i na vstupní niku (obklad dřevem).
Silueta domu je akcentována obkládanou hranou atik, navazující na římsu sousední části dvoj domu. Zahradní křídlo je konstrukčně i esteticky řešeno odlišně od uliční části. Tato dvouúrovňová prostora obývacího pokoje je na severní hraně do zahrady prosklená, pevným zasklením. Boční plochy stěny mají dřevěný obklad (exterier i interier).

Dispoziční řešení, popis prostor

Funkční náplň objektu je rozdělena a navržena ve dvou základních podlažích. Přízemí s přímým vstupem do zahrady, obsahuje denní - pobytovou část domu s kuchyní a jídelnou, pokoje dětí, pracovnu, zázemí a garáž. V patře jsou situovány oddělené prostory pro rodiče (ložnice, pracovna), hlavní koupelna a galerie obytného prostoru. Patro uliční části je soukromým patrem rodičů, tvoří také klidovou zónu domu.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
galeria
Alena Figurová
04.01.07 10:28
problém je inde
Ľuboš Lorenz
04.01.07 03:35
žádnej "problém"
Michal Schwarz
04.01.07 06:41
show all comments

more buildings from znameniiii ARCHITEKTI