Náměstí, podzemní garáže a městský dům v Orlové

Náměstí, podzemní garáže a městský dům v Orlové
Investor:Město Orlová
Project:2010-20
Completion:2022
Price:344 000 000 CZK


Spolupráce: Hutní projekt Ostrava a.s., PPS Kania s.r.o.
Stavba: Wachal s.r.o.
Socha orla: akad. soch. Jiří Plieštik
Kašna: Atelier RAW, Lentus Agilis
Cílem realizace projektu bylo v souladu s celkovou urbanistickou koncepcí nového centra města, dotvořeni náměstí v Orlové-Lutyni jako komorního prostoru odděleného na severozápadní straně od rušné ulice Masarykovy bytovým domem s obchodním parterem a propojeného s parkovou a přírodní zelení na straně jihovýchodní.
Navržené řešení vychází z kontextu prostředí. Navazuje na stávající budovy radnice a kulturního domu z osmdesátých let dvacátého století. Byl kladen důraz na jednotu, ucelenost, jednoznačnost a logiku uspořádání.
Náměstí je navrženo jako klidná čtvercová plocha, pravidelně traktovaná odlišně probarvenými čtverci cihelné dlažby. Po celém obvodu je umístěna liniová zeleň ve formě stromořadí. V centrální poloze je situován vodní prvek – kašna. Kašna s abstraktní plastikou orla je navržena z masivního přírodního kamene a bronzu, půdorysně ve tvaru obdélníka, který je po obvodu ze tři stran vymezen kamennou lavicí. Uvnitř kašny jsou tři úrovně vodní plochy. Vodní obraz tvoři tři trysky umístěné v zadní poloze na každé úrovni, tryskající ve směru klesáni jednotlivých ploch. Takto řešená vodní plocha je nejen estetickým prvkem, ale i zpříjemněním pobytové pohody na náměstí. Pravidelný řád náměstí s ohledem na dlažbu a rozmístění zeleně vytváří rámec i pro situování městského mobiliáře. Důraz je kladen zejména na kvalitu materiálů a promyšlenou funkčnost.
Nově navržený bytový dům je řešen jako bariérový a to ve směru k rušné Masarykově ulici. Směrem do náměstí jsou umístěny jednotlivé bytové jednotky 2+kk a 3+kk se zapuštěnými loggiemi. V parteru domu jsou navrženy pronajímatelné obchodní prostory. Pod objektem a pod plochou celého náměstí je patro podzemních garáží s příjezdem rampou z ulice Masarykovi. Fasáda domu je obložena v celé ploše režným cihelným obkladem v červené barvě, navazujícím na barevné řešení cihelné dlažby náměstí. Vzniká tak výtvarný celek, vzdáleně evokující původní cihelnou architekturu důlních a bytových objektů Ostravska z přelomu 19. a 20. století.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Luigi
Ludvar
14.02.23 03:59
show all comments

more buildings from RAW