Na jevišti světa – J. A. Komenský a jeho doba

výstava

Na jevišti světa – J. A. Komenský a jeho doba
Spolupráce:Daria Sayapina, A77 – Zdeněk Bureš
Investor:Muzeum Jana Amose Komenského
Completion:2022
Area:350 m2


Grafika: MgA. Ondřej Zámiš
Stavba: Art Consultancy, s.r.o. – MgA. T. Skalík
Akustika: Aveton, s.r.o.
Multimédia: ST.dio s.r.o., Jan Urbanec, Mgr. Aleš Kapsa
Tým architektů z Horalík Ateliér a A77 vytvořili novou stálou expozici Jana Amose Komenského v Muzeu v Uherském Brodě, při příležitosti 430 let od jeho narození.

Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak.
Vizuální koncept stojí na jednoduchosti kontrastu mezi starým a novým, černým a bílým. Výstava se musela vyrovnat s nevyzpytatelnou členitostí domu, původně součástí barokního opevnění města. Bludiště různě rozlehlých a vysokých místností protínaných schodišti tvůrci zpřehlednili jasnými hranicemi mezi historickým domem a výstavními prvky.

V zásadě platí, že co je nové, to je černé. Temná barva evokuje neradostný průběh Komenského života (emigrace, zničení životního díla při požáru, rodinné tragédie), a vytváří kontrast s historickou budovou Muzea, která je ponechána v bílé barvě. Do výstavy vstupujeme černým tunelem a kráčíme jeho vnitřkem kolem zastávek (bílých kójí vystupujících po obou jeho stranách), které nemapují Komenského život chronologicky, ale věnují se jeho celkovému odkazu, kontextu doby, významu jeho myšlenek pro lidstvo. Součástí jsou i interaktivní prvky pro děti a dospělé. Nejdramatičtějším místem této části výstavy je audio-vizuální instalace zobrazující požár v Lešně. Tvůrci využili historický mandl, který musel v prostoru zůstat, coby projekční plochu požáru města, umístili do něj ohořelé knihy a celému prostoru přidali na rozměru umístěním velkoplošného zrcadla.

Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest matení a motání, kolotání a lopotování…
První části expozice se věnuje Komenského životu, druhá se naopak soustředí na Komenského vztah k víře. V původní obranné věži je tak umístěna expozice o Komenského nejznámější knize "Labyrint světa a Ráj srdce." Černé místnosti vévodí bílý 3D model Labyrintu světa, vytvořený na základě Komenského nákresů. Na model se ze čtyř projektorů promítají výjevy z knihy: cesta Poutníka, kterému se Město (Svět) na první pohled jeví jako krásné, ale při bližším pohledu rozeznává všechnu jeho bídu. Vysvobození najde ve svém Srdci, kde k němu promluví Bůh.

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života.
V poslední části výstavy může návštěvník upokojit svou "skoro bezednou hlubinu lidské mysli." Tvůrci ji věnovali Komenského myšlenkám a dílu. Část věnovaná knihám se dělí na tři propojené místnosti zasvěcené jeho pedagogickému, teologickému a filozofickému dílu. Knih se týká také odbočka do "tiskařské dílny", kde si návštěvník může sám vysázet vlastní tisk na pohlednici nebo záložku do knihy. Poslední část je pak věnována myslitelovu odkazu; ukazuje různé interpretace jeho díla či jak se Komenský otiskl v humoru. Časová rovina budoucnosti se tu odlišuje i vizuálně – ocitáme se v prostředí s futuristicky kovovými obklady, kde nad hlavou vidíme model Sluneční soustavy i s planetkou "Komensky" objevenou v roce 1970.
0 comments
add comment

more buildings from Horalík ateliér