Montážní hala TMT

Montážní hala TMT
Address: Tovární 290, Chrudim, Czech Republic
Investor:TMT spol. s r.o
Completion:5. - 10.2015
Price:47 000 000 CZK


Generální projektant: ATEKO a.s.

Fotograf: Tomáš Kubelka

Hala uspěla v soutěži Stavba roku Pardubického kraje 2017, kdy získala čestné uznání v kategorii Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství.
Výrobní areál chrudimské firmy TMT spol .s.r.o. je pozoruhodným urbanistickým a intelektuálním počinem. Firma pro svůj provoz konvertovala objekty bývalé akciové továrny na cukr v Chrudimi z roku 1867 – 1925. Za adaptace historických objektů probíhající v letech 2002 – 2007 dle projektu královéhradecké firmy ATEKO získala stavba čestné uznání v soutěži Stavba roku Pardubického kraje v roce 2008 za svou závěrečnou etapu (kategorie Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství).

Urbanistické souvislosti a architektonický koncept

Návrh nové montážní haly reflektuje historický kontext akciové továrny na cukr. Současnými výrazovými prostředky dotváří urbanismus výrobního areálu. Pro areál firmy TMT jsou při pohledu z ulice typické štíty se sedlovými střechami a výraznými vertikálami okenních otvorů. Tyto štíty se řadí za sebe a vytváří nezaměnitelný vrstevnatý výraz stavby. Nová montážní hala je proto navržena z pohledu z ulice tak, aby doplnila kompozici uliční fronty dalšími dvěma štíty vrstvenými za sebe. Pro loď haly i čelní přístavek je zvolen tradiční tvar se sedlovou střechou. Vertikální okna přecházející do střešních světlíků jsou inspirována formátem a kompozicí okenních otvorů na historických budovách továrny na cukr. Předsazený nižší objekt překrytý semitransparentní vrstvou perforovaného plechu se barevně vyrovnává s estetikou dříve rekonstruovaných objektů. Tento objekt obsahuje zázemí zaměstnanců i komfortní místnosti pro jednání se zákazníky v přímém vizuálním kontaktu s výrobou. Nové prostory jsou spojeny s již existujícími objekty krčkem z příhradové ocelové konstrukce, jež si firma TMT vyrobila sama. Přes veškeré architektonické a urbanistické aspekty je celý návrh veden požadavkem na perfektní funkčnost, kterou provoz prokázal.

Provozní řešení

Nová jednolodní hala slouží v celé ploše pro finální montáž dopravníků (montáž a kompletace pásových válečkových a řetězových dopravníků). Přístavky k hale slouží jako provozní, sociální a administrativní zázemí. V prostoru haly jsou umístěny čtyři mostové jeřáby o nosnosti 5t. Zásobování nové haly montáže díly pro finální montáž je řešeno z ostatních objektů v areálu nákladními vozy nebo vysokozdvižnými vozíky.

Konstrukční a technické řešení objektu

Halová část má základní rozměry 72,64 x 24,64 m a celkovou výšku 16,00 m, se sedlovou střechou o spádu 23 stupňů. Na severní a jižní straně jsou situovány provozní přístavky. Přístavek na severní straně má rozměry 6,15 x 17,30 m. a je s plochou střechou o výšce 3,70 m po atiku s využitím jako příruční sklad, elektrorozvodna, kompresorovna a mistrovna. Na střeše přístavku je umístěna VZT jednotka pro prostory haly. Na jižní straně objektu je třípodlažní přístavek se sedlovou střechou o spádu 23 stupňů výškou k hřebeni střechy 12,60 m, sloužící jako administrativní a sociální zázemí. Půdorysné rozměry přístavku jsou 6,10 x 17,20m. Ve 3. NP je technická místnost pro umístění rozdělovače vytápění, zásobníku TUV a VZT jednotky pro sociální zázemí. Nosná konstrukce halové části je prefabrikovaná betonová. Přístavky jsou zděné. Opláštění montážní haly je provedeno ze sendvičových panelů. Čelní zděný přístavek je vizuálně odlehčen a sjednocen semitransparentní vrstvou z děrovaného plechu. Spojovací krček délky 27,6 m a profilu 2,4 x 2,9 m je řešen jako příhradová ocelová konstrukce opláštěná sendvičovými panely a výrazným horizontálním zasklením.
autorská zpráva
0 comments
add comment

more buildings from Med Pavlík architekti s.r.o.